Eleverna: Så vänder vi kunskapsresultaten

Skolkommissionen. Det behövs både kraftfulla och långtgående åtgärder för att vända den negativa kunskapsutvecklingen och stärka undervisningskvaliteten i skolan. Sveriges elever vill ha mer tid med kunniga lärare, de vill se en förbättrad studiero samt ett rättssäkert betygssystem. Det är glädjande att Skolkommissionen också betonat det.
Erik Blom mfl , företrädare för elevorganisationerna
Annons

Skolan spelar stor roll för många människor. Störst betydelse har den dock för eleverna själva. Det är i skolan som eleven får kunskaper som behövs på arbetsmarknaden såväl som i samhället. I skolan får eleven leta sig fram bland olika intresseområden och hitta den sanna passionen. Allt detta gör en skola för eleven. 

Förra veckan presenterade Skolkommissionen sitt delbetänkande ”Samling för skolan”. Som ett led i utredningsarbetet har kommissionen genomfört dialoger på en hundratal grund- och gymnasieskolor runtom i landet för att få insikter om hur det är att vara elev i dagens skolsystem och vad eleverna ser för utvecklingsområden.

När vi summerar resultatet från dessa elevdialoger så framkommer en tydlig, om än föga förvånande, bild. Eleverna menar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att vända de fallande kunskapsresultaten. Eleverna vill ha mer tid med sina lärare och mindre klasstorlekar. Därför bör bland annat undervisningstiden i gymnasieskolan regleras per kurs och fler lärare lockas in i yrket.

Annons

Eleverna beskriver också en bristande studiero som hämmar möjligheten till inlärning och goda kunskapsresultat – och de menar på att de själva har ett ansvar gentemot sina klasskamrater. I slutändan handlar det dock om lärarens ledarskapsförmåga och möjlighet att skapa lugn och ro i klassrummet. Lärarutbildningen måste på ett bättre sätt rusta lärarna med metoder för att kunna skapa trygghet och studiero på deras och elevernas arbetsplats.

Det är ett faktum att elever lär sig bäst på olika sätt och det är därför nödvändigt att svensk skola har duktiga lärare som kan använda olika metodiker för att lära ut olika saker. Värt att påpeka är att eleverna som deltagit i elevdialogerna anser att lärarledd klassrumsundervisning är att föredra framför grupparbeten och självstudier. Även elever känner alltså av att det är i mötet med läraren som deras inlärning främjas

Elevdialogerna slår också hål på en vanlig myt i skoldebatten. Eleverna är inga betygsmotståndare utan ser det snarare som ett bra verktyg för kunskapsuppföljning. Det förutsätter dock att betygssättningen är rättssäker och likvärdig. I dag kan eleverna konstatera att det är svårt för såväl elever som lärare att tolka kunskapskraven – något som också Skolverket har visat på. Detta leder till att det i enskilda kurser och ämnen föreligger en betygsinflation. Vi kan aldrig acceptera att betygen speglar annat än kunskaper. 

Eleverna i svensk skola är beredda att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Men för att kunna göra det behöver vi få rätt förutsättningar. Det kan inte vänta.

Fler artiklar om Skola

16 januari
10 januari

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Jonathan Wahlström, ordf Unga Hörselskadade
2 januari

Så får studieovana chans att bli toppforskare

Maria Arneng & Johan Ödmark, stiftelsen Läxhjälpen resp Kista Science City
30 december 2016

Var är biblioteken?

Sara Roberts & Stina Hamberg, DIK
28 december 2016

Förslaget om IB-betygen försvagar Sverige

Camilla Waltersson Grönvall m.fl, Alliansens utbildningspolitiska talespersoner

Senast publicerat

Idag 13:05
Idag 12:00

Regeringen måste göra något åt bostadsbristen

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter
Idag 11:39

Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Saila Quicklund & Anti Avsan, riksdagsledamöter (M)
Idag 10:49

Använd de outnyttjade miljarderna till järnvägen

Åsa Karlsson mfl, kommunalråd (S) Munkedal
Idag 10:15

Hårdare personuppgiftslag utmaning för myndigheter

Christoffer Callender, Säkerhetsingenjör, Intel Security

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här