DS överdriver konflikten inom Socialdemokraterna

Ekonomi. Att använda formuleringar som "Rosornas välfärdskrig" och "Vinster tickande bomb" ger en överdriven bild av konflikterna inom S, hävdar Vivianne Macdisi.
Vivianne Macdisi , oppositionslandstingsråd (S), Uppsala
Annons

I min artikel på DS debatt 27/8, skrev jag att valfriheten är här för att stanna och privata entreprenörer är en tillgång i välfärden. Men reglerna kring fri etableringsrätt, tillsyn, kvalitet och skyhöga vinstuttag måste ses över. Detta finns det en bred enighet om i S.

Jag skrev att vinstfrågan inte blir ett problem för S om den hanteras på rätt sätt men det har strukits från min text vid publicering. Genom rubriksättningen och en ny mening, "En oskicklig hantering gör annars att frågan kan explodera i ansiktet på våra företrädare" författad av DS debattredaktör, har artikeln ändrats på ett icke rättvisande sätt för att anspela på den splittring DS vill blåsa upp.

För Socialdemokraterna är det självklart att missförhållanden inom skola, vård och omsorgssektorn måste rättas till. Att det är provocerande med skyhöga vinstuttag och dåliga kvalitetskrav och uppföljningar i välfärdssektorn tycker majoriteten av svenska folket, även borgerliga väljare.

Annons

Kritiken bör istället riktas mot den borgerliga regeringen som befinner sig i en förtroendekris och väljer att tiga om missförhållandena i välfärdssektorn. Det är uppenbart att kvaliteten måste bli bättre, att skattepengar ska hanteras på ett mer varsamt sätt och att lagstiftning om fri etableringsrätt som orsakar överetableringar skapar problem för kommuner och landstings helhetsansvar för hela befolkningen och finansieringen av välfärden. En viss vinstuttagsbegränsning bör diskuteras så att stora överskott istället återinvesteras i verksamheten. Offentlighetsprincipen bör vara ett krav i all skattefinansierad verksamhet, även privat. Där var bara några av de konkreta förslag som kan förbättra och säkra välfärdssektorn.

Regeringen Reinfeldt har haft makten i sex år. Bollen ligger hos regeringen men de konstruktiva förslagen från Alliansen lyser med sin frånvaro, de som har makten att förändra väljer att ducka. Medborgarna i egenskap av patienter, elever, äldre, skattebetalare samt näringslivet förtjänar bättre än så och förväntar sig att politiker tar sitt ansvar för att långsiktigt säkra välfärdssektorn. Till skillnad från de borgerliga makthavarnas passivitet kommer en enig Socialdemokrati snart att presentera våra visioner och förslag när det gäller hur välfärdens utmaningar ska hanteras, där ingår även frågan om vinster.

Dagens Samhälles debattredaktion svarar:
Enligt tidningens debattregler är det debattredaktionen som sätter rubriker - och skriver ingresser - till samtliga debattartiklar. I den ursprungliga artikeln fanns ett inledande stycke i texten vars resonemang debattredaktören valde att formulera om till den nya ingressen, samt sätta egen rubrik till. I detta fall har den omformulerade ingresstexten enligt artikelförfattarens egen bedömning avvikit så pass mycket från originaltexten att hon inte längre har kunnat stå för denna.

Därför återpublicerar vi här den text Macdisi skickade in:

"Är vinstdebatten en tickande bomb för Socialdemokraterna? Nej, inte om frågan hanteras på rätt sätt. /.../Socialdemokraterna måste, väldigt snart, landa i en tydlig och försvarbar linje avseende vinster i välfärden."

Ovanstående tolkade vi som att
a) Macdisi anser att det finns en "tickande bomb" inom S,
b) att den bör hanteras på "rätt sätt" samt
c) att S måste samla sig kring en "tydlig och försvarbar linje".

Det är Macdisi som för in begreppet "tickande bomb" i debatten. När det gäller "Rosornas krig", så var det LO:s "välfärdsgeneral" Tobias Baudin som självmant tog upp begreppet i en intervju med Dagens Samhälle.

Det stämmer dock att formuleringen "frågan kan explodera i ansiktet på våra företrädare" inte följer Macdisis text. Vi beklagar detta.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Vivianne Macdisi, oppositionslandstingsråd (S) Uppsala, förtroendevald i SKL

Fler artiklar om Ekonomi

Igår 09:22

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
16 mars

”Samla alla bidrag i en trygghetsförsäkring”

Alireza Akhondi , ledamot (C) Stockholms läns distriktsstyrelse
16 mars

”Ge skatten från kraftverken tillbaka till kommunerna”

Ingvar Persson, ordförande i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och regioner, FSV

Senast publicerat

Igår 16:40

KD: ”Vi har inte råd att blunda för återvändarna”

Erik Slottner, gruppledare (KD) Stockholms stadshus samt ledamot av partistyrelsen
Igår 14:02

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Igår 13:35

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm
Igår 11:05

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här