Digitaliseringen kräver nya trygghetssystem

Arbetsmarknaden. Det hjälper inte att gång på gång säga att digitaliseringen är ett hot mot jobben. Det är den bara om vi inte gör något. Om vi i stället anpassar lagar, regler och avtalsformer kommer minst lika många nya jobb kunna skapas som de som försvinner när digitaliseringen fortgår.
Eva Uddén Sonnegård & Lars Ilshammar , tankesmedjan Digital Utmaning
Annons

Det är dags att Sverige lär sig utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Hur kan den framtida arbetsmarknaden anpassas för en alltmer globaliserad och digitaliserad värld? Hur ska regelverken anpassas till en arbetsmarknad där fast anställning inte längre är norm? Sverige har klarat av tidigare strukturomvandlingar väl, inte minst för att arbetsmarknadens parter varit öppna för förändringar.

Parterna måste nu på nytt ta initiativet och tillsammans driva utvecklingen framåt.

Morgondagens samhälle kräver att människor är villiga att snabbt utveckla sin kompetens och ställa om till nya arbetsuppgifter, kanske många gånger under sitt arbetsliv. Företagen kommer lika snabbt att behöva ställa om till ny teknik och nya produktionsprocesser för att kunna mäta sig i den internationella konkurrensen.

Annons

Vi ser redan i dag ett större inslag av egenanställning, både som ett aktivt livsval och påtvingat av omständigheterna. Oavsett vilket är det fler som i dag arbetar i egna företag där man styr över sin tid men samtidigt är mer utelämnad att ta ansvar för sin egen trygghet.

Digitaliseringen betyder stora möjligheter; tråkiga rutinartade arbetsuppgifter kan automatiseras, offentliga tjänster kan bli effektivare, en världsmarknad öppnar sig för fler - och inte minst får vi en mer resurseffektiv och hållbar ekonomi. Men utmaningarna blir också stora.

Det som bekymrar oss mest är att arbetsmarknaden riskerar att polariseras än mer och att inkomstskillnaderna kommer att öka. Det är därför viktigt att arbetsmarknadens parter redan nu tar tag i dessa frågor och utvecklar den svenska modellen för att passa in i ett samhälle med många små aktörer där fast anställning inte längre behöver vara norm.

I dag kan egenföretagare bli medlemmar i fackförbundet Unionen och en politik för egenföretagare utvecklas inom Unionens eget område. Behovet finns eftersom de offentliga systemen inte är anpassade för egenföretagare. Vi kan redan nu peka på viktiga förändringar som måste till för att förbättra situationen för egenföretagare.

Det måste gå att få besked om vad som gäller för sjukförsäkringen redan innan man blir sjuk. Borde inte egenföretagare i aktiebolag, liksom alla andra, kunna basera ersättningen från trygghetssystemen på en beräknad inkomst, i stället för på tidigare taxerad inkomst? Det borde gå att kunna få ersättning vid sjukdom även inom nystartade aktiebolag. Det måste bli lättare för kombinatörer - personer som är både anställda och driver eget företag - att räkna in inkomsterna från korta anställningar i ersättningsunderlaget.

Detta är några av de lågt hängande frukter som kan bidra till att egenföretagare får en större trygghet. Inte minst är det viktigt för den som blir egenföretagare ofrivilligt som ett resultat av neddragningar eller nedläggningar i digitaliseringens spår.

Nyligen presenterade framtidsministerns analysgrupp ”Arbete i framtiden” reformförslag för ett livslångt lärande. Regeringen föreslås ta initiativ till en process med överläggningar med parterna över hela arbetsmarknaden. Det är hög tid att detta arbete sätts igång, men det är ännu viktigare att parterna själv påbörjar en sådan process.

Knäckfrågan är hur regelverk och trygghetssystem ska kunna fungera för den enskilde när fast anställning inte längre är norm?

Fler artiklar om Arbete

Igår 05:30
7 december

Viljan att driva företag dyker överallt utom i stan

Leif Svensson & Nima Sanandaji, Småföretagarnas Riksförbund resp. ECEPR
6 december

Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram

Peter Norman & Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet
5 december

Magdalena Andersson har handen i tomtens säck

Josef Fransson & Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

Senast publicerat

Idag 12:13

Överdriver vi vikten av Pisa-mätningen?

Åsa Melander, f.d. skolplatsplaneringschef i Londonkommunen Hackney
Idag 11:16

Därför är krav på pensioner problematiskt

Ulf Lindberg & Stefan Holm, Almega
Idag 11:05

Låt en myndighet utveckla pedagogiken i högskolan

Charlotta Tjärdahl & Fredrik Lindeberg, Sveriges förenade studentkårer
Idag 10:48

Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen

Claudia Velásquez mfl, nätverket Socialistiska socionomer

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här