”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Arbete. Stockholm är och ska vara en öppen stad. Anna König Jerlmyr hävdar i Dagens Samhälle att Socialdemokraterna skulle göra en förflyttning i protektionistisk riktning. Jag tror att König Jerlmyr egentligen vet att detta inte är sant, skriver Emilia Bjuggren (S) i en replik.
Emilia Bjuggren , arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
Annons

Replik. Jag tillhör ett parti som under decennier kämpat mot att det byggts murar. Tvärtom har vi alltid bejakat öppenhet, utvidgning, frihandel, generositet, gästfrihet och solidaritet. Vi är övertygade om att det är bra för tillväxten, men det är också bra för fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är min fasta övertygelse att Sverige och Stockholm tjänar på att vara öppna mot omvärlden. 

LÄS OCKSÅ: "Res inte murar runt Stockholm"

När det gäller arbetskraftsbristen så måste det bli lättare för svenska företag att rekrytera spetskompetens och högkvalificerad arbetskraft från hela världen. Inte minst många av Stockholms start-ups och tech-företag vittnar om att det idag är en krånglig byråkrati med för många hinder. Sverige har sedan 2008 västvärldens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring, men den gör inte skillnad på hög- och lågkvalificerad arbetskraft eller om det råder arbetskraftsbrist eller inte inom en sektor.

Annons

Enligt Delegationen för migrationsforskning, Delmi, kommer en stor andel av arbetskraftsinvandrarna till yrken där kraven på utbildning och kunskaper i svenska är låga. De konkurrerar alltså i hög utsträckning med de relativt få enkla jobb som finns på svensk arbetsmarknad. Det har dessutom bildats en praxis på arbetsmarknaden att 13 000 kronor är miniminivån för arbetstillstånd och förlängning av dessa. Människor som arbetar till de lönenivåerna i Stockholm får det tufft att klara sig i vardagslivet. Systemet ger dessutom arbetsgivarna stor makt och gör arbetstagarna beroende av deras goda vilja.

Det är viktigt för Stockholms tillväxt att svenska företag kan rekrytera kompetens även utanför EU:s gränser till de branscher där kompetensen är svår att finna i Sverige. Precis som det är oerhört viktigt att svenska företag har tillgång till världens marknader på bra och rättvisa villkor. Bra handelsavtal banar väg för högre tillväxt och fler jobb. Men precis som att handelsavtal också ska innehålla vissa grundprinciper som säkrar miljökrav, fackliga- och mänskliga rättigheter och demokrati så måste regelverket för arbetskraftsinvandring utformas så att oseriösa arbetsgivare inte kan handla med arbetstillstånd eller att använda utländsk arbetskraft för att dumpa löner på svensk arbetsmarknad.

Detta är en viktig fråga, och jag debatterar den gärna. Men som så ofta när moderaterna under nuvarande ledning i Stockholms stad deltar i debatter om olika frågor, så lyser de egna argumenten med sin frånvaro. Så tyvärr även i det här fallet. Istället blir det mer av tomma fraser, som de flesta kan skriva under på. Ingen konkretion om vad dessa fraser skulle betyda omsatta i praktisk politik. Inte en rad om hur vi kan hindra att folk blir utnyttjade på svensk arbetsmarknad.  Inte heller några egna förslag. Det är tråkigt, den här debatten förtjänar mer än så.  

Min utgångspunkt är att den sammanblandning av systemen för asyl- och arbetskraftsinvandring som bäddar för en arbetsmarknad där människor utnyttjas till usla villkor måste upphöra. Istället ska vi fortsätta erbjuda människor som behöver skydd undan krig och förföljelse en nystart i vår stad och vi ska välkomna arbetskraftsinvandring som bidrar till att Sverige är ett konkurrenskraftigt land som kan rekrytera spetskompetens och kvalificerad arbetskraft till bristyrken. Stockholm är en stad som välkomnar alla. Det ska vara en öppen stad, men också en stad som håller samman.

LÄS OCKSÅ: Bristyrken hjälps inte av protektionsim

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019
8 mars

Senast publicerat

Idag 16:20

Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola

Göran Arrius, ordförande Saco
Idag 14:31

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
Idag 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här