Den svenska välfärden
kan bli nästa exportsuccé

Ekonomi. Vårt välfärdssystem ses som en förebild i många länder. Precis som Sverige tidigare lyckats göra musik och mode till starka varumärken är det fullt möjligt att utveckla välfärden till en exportvara.
Robert Noord mfl , oppositionsråd (S), Haninge
Annons

Svensk sjukvård håller hög teknisk standard, förskolan är väl utbyggd med hög pedagogisk kvalitet och vi ligger långt fram i att utveckla hemtjänst, serviceboende och äldreomsorg. Att svenska företag bygger ut välfärden i Europa skapar bättre förutsättningar för att forskning och utveckling kring omsorg och pedagogik byggs upp i Sverige. Dessutom öppnar det upp en internationell marknad för en personalgrupp som annars är mer känd för sina låga löner och små möjligheter till karriärutveckling.

Det är fullt möjligt att lyckas men då krävs gemensamma krafttag. För det första måste vi acceptera vinster inom välfärdssektorn. Möjligheten till vinst kombinerat med höga och tydliga kvalitetskrav är ett bra medel för att se till att verksamheten ständigt utvecklas och blir mer effektiv. Något som är en förutsättning för att våra gemensamma skattepengar används på bästa sätt och för att verksamheten ständigt ska utvecklas.

Precis som det offentliga och näringslivet tar gemensamt ansvar för forskning och utveckling kring medicinteknik så bör det offentliga, i form av staten, regioner och kommuner, i samverkan med näringslivet ta ett gemensamt ansvar för forskning och utveckling av olika pedagogiska inriktningar och omsorgsmodeller. En viktig insats är att bygga upp särskilda välfärdskluster där universitet och näringsliv kan mötas och verka på samma arena.

Annons

För att öka produktiviteten i den offentligt finansierade verksamhet och därmed stärka konkurrenskraften hos de svenska välfärdsföretagen är det viktigt att ha tillgång till väl utbildad personal. Det är enbart genom att anställa väl utbildad personal som det är möjligt att effektivsera verksamheten.

Detta kan ske genom att stärka den högre utbildningen för yrkesgrupper inom välfärdssektorn. Det vill säga ha en hög kvalitet på universitetsutbildningar för såväl lärare, skolledare, förskollärare, sjuksköterskor som läkare med flera. Det är också viktigt att införa olika typer av yrkeslegitimationer, för att på så sätt få en kvalitetsstämpel. Ett ytterligare sätt är att stimulera till fortbildning. Se över skattekonstruktion så att det blir attraktivt för såväl den enskilde som arbetsgivaren att avsätta resurser för fortbildning. Det kan handla om särskilda skatteavdrag för de enskilda och möjligheten att avsätta till särskilda kompetenskonton för företagen.

Kommuner och landsting bör också inrätta särskilda bonusar till de verksamheter som lyckas höja kvaliteten till en lägre kostnad. Dessa bonusar ska gälla såväl de privata alternativen som de kommunalt drivna. Eftersom personalens insatser är av avgörande betydelse förutsätts en del av bonusen gå till personalen, antingen i direkt löneförmån eller till kompetensutveckling.

Staten bör ge ett tydligt uppdrag att skapa varumärket svenskt välfärd som exportvara. Det svenska musik- och modeundret ska kompletteras med välfärdsundret. Det kan exempelvis handla om att exportrådet ska få ett särskilt uppdrag och stödja och stimulera företag som vill expandera inom välfärdsområdet.

År 2008 fanns det mer än 30 miljoner barn i EU:s 27 medlemsländer. En förväntad marknad uppskattas då omsätta mellan 137 och 280 miljarder euro per år. Det är alltså ingen tvekan om att det finns en marknad för de företag som vill sprida svensk välfärd. Om ett antal företag är framgångsrika i detta arbete kan det innebära att en stor del av den utveckling och forskning kring såväl omsorg som pedagogik som används i hela Europa kan ligga i Sverige som därmed kan utvecklas till ett kunskapskluster.

Fotnot: Robert Noord är redaktör för boken Det svenska välfärdsundret – nästa exportsuccé? (Noord PR & Kommunikation) i vilken Teresa Carvalho medverkar.

Fler artiklar om Ekonomi

26 november

Digitalisering ger högre kvalitet och stora vinster

Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen
25 november

Är taffliga budgetkopior SD:s modell?

Nils Harnesk & Carina Sammeli, kommunfullmäktigeledamöter (S) i Luleå
25 november

Regeringen tror på jobbskatteavdraget

Jesper Ahlgren & Linus Adolphson, chefekonom på Timbro resp. seniorkonsult på Kreab
24 november

Indiska IT-ingenjörer öppnar för mer outsourcing

Gösta Ljungberg, sourcingexpert PA Consulting Group

Senast publicerat

27 november

Kristna skolor ger trygg miljö på stabil etisk grund

Magnus Westergård, skolchef, Livets Ords Kristna Skolor
27 november

Visst har vi närt monstren

Pontus Herin, journalist
27 november

Möjligheter och risker med vårdvalet

Clas Rehnberg mfl, professor Karolinska Institutet
27 november

Kris – jodå. Men löser vi den på rätt sätt?

Majed Safaee, Sollefteåbo, kommunaltjänsteman och f d vice förbundsordförande LUF
27 november

Ineffektiv vård, har vi råd med det?

Maj-Britt Elmvik, leg apotekare

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här