”Delad föräldraförsäkring är en ofrihetsreform”

Föräldraledighet. Föräldraledigheten är till för barnen. Att tro att en så kallad individualiserad föräldraförsäkring – där staten delat upp dagarna mellan föräldrarna – skulle lösa arbetsmarknadsproblem är naivt och bygger på en övertro på den politiska makten.
Isabella Hökmark , riksdagsledamot (M)
Annons

REPLIK Moderatkvinnornas (MQs ) styrelseledamöter skriver i sitt debattinlägg att föräldraförsäkringen bör individualiseras fullt ut, bland annat för att förbättra arbetsmarknadssituationen för utrikesfödda kvinnor.

Jag är starkt emot en sådan reform.

Föreställningen att integration främjas genom att ta ifrån människor individuell beslutanderätt är ytlig och naiv. 

Annons

Det som har kommit att kallas individualiserad föräldraförsäkring är dessutom ett nyspråk för något som i själva verket är motsatsen till en individualisering. Det är nämligen ett förstatligande av beslutet om föräldraförsäkringen. Staten går in och bestämmer över individerna hur föräldraförsäkringen ska fördelas istället för att individerna – föräldrarna – som får anses ligga närmast verkligheten och sina barn själva bestämmer. 

Vi har i dag en individualisering som innebär att individerna kan bestämma om att överlåta föräldraledigheten. Det har sin utgångspunkt i att föräldraledigheten är till för barnen och för föräldrarna. Inte ett medel för staten att styra över familjer. 

Att framställa ett förstatligande av beslut över skattepengar – de skattepengar som finansierar föräldraförsäkringen – som en individualisering är fel. 

Att påstå att föräldraförsäkringen individualiseras genom att den frigörs från individernas vilja är ett falskt språkbruk. 

Att tro att det är något modernt eller spännande att staten tar över individers anpassning till sin vardag och sina förutsättningar är förmätet och bygger på en övertro på den politiska makten. 

Att tro att alla är stöpta i lika form och ska styras över av staten på samma sätt är det mest gamla som finns i svensk välfärdspolitik. 

Att bortse från att det är barnen som föräldraledigheten är till för är en återgång till Myrdalstänkande. 

När Moderatkvinnornas styrelse anser att föräldrarna ska förlora friheten att bestämma över sin vardag till förmån för uppfattningen att staten vet bättre, och i det här fallet tron att Moderatkvinnornas styrelse vet bättre än mammorna och papporna, är det vare sig någon frihetsreform eller jämställdhetsreform. Det är en ofrihetsreform som avindividualiserar beslut och ansvar samt tar frihet från individer, föräldrar och familjer. 

Välfärden blir inte större för att staten bestämmer mer. Valfriheten blir inte större för att andra bestämmer över oss. Den blir större och bättre när medborgare inte längre behandlas som undersåtar utan som just fria medborgare som bestämmer över sin vardag. Det gäller i allra högsta grad i frågan om vem som bestämmer över familjen. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Idag 06:15
Idag 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Idag 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här