Dåliga förslag om dopingkontroller på gym

Narkotika. Att kräva urinprov utan brottsmisstanke strider mot rättsstatliga grundprinciper och är ett dåligt förslag från folkhälsominister Gabriel Wikström (S), skriver moderata riksdagsledamöter.
Saila Quicklund & Anti Avsan , riksdagsledamöter (M)
Annons

Folkhälsominister Gabriel Wikström har nyligen presenterat flera förslag från Socialdemokraternas idrottspolitiska program. Bland annat vill Wikström höja straffen för dopningsbrott och införa möjligheten att göra dopingkontroller på gym. Förslagen är ogenomtänkta och verkar ha tillkommit i all hast. 

Om dopingkontroller på gym – enligt det förslag som har presenterats – skulle införas skulle det innebära att vanliga gymbesökare måste lämna urinprov eller andra kroppsvätskor. Detta utan att det finns någon misstanke om att dessa personer skulle ha begått något brott eller använt dopingpreparat.

Förslaget om provtagning utan brottsmisstanke strider mot rättsstatliga grundprinciper, regeringsformen och europakonventionen om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Tvångsmedel som utgör ingrepp i den personliga integriteten måste vara proportionella. Provtagning är ett exempel på ett av de mest ingripande tvångsmedlen som staten kan använda sig av. Wikström tycks dessutom mena att en nyinrättad myndighet ska bedriva denna provtagningsverksamhet trots att Polisen redan har alla möjligheter att göra detta. 

Annons

Polisen har rätt att använda sig av straffprocessuella tvångsmedel om det finns en skälig misstanke om brott. Detta innebär att det ska finnas konkreta omständigheter som pekar på att en person faktiskt har begått ett brott. Att en person enbart vistas på ett gym kan i sig inte under några förhållanden leda till att vederbörande misstänks för dopningsbrott.

Det är inte orimligt att anta Wikströms förslag skulle leda till att de personer som använder sig av dopingpreparat kommer att sluta gå till etablerade gymverksamheter och vända sig till andra typer av aktörer där kontroller inte förväntas ske. Förslaget riskerar därmed att bara påverka vanliga gymbesökare – den gruppen som Wikström säger sig vilja skydda. Förslaget om dopingkontroller är ett tydligt exempel på symbolpolitik. Förslaget är ogenomtänkt och verkar ha hastats fram. 

Moderaterna har principiellt inte några invändningar mot hårdare straff, men straffen måste vara proportionerliga. Wikströms förslag om hårdare straff för dopingbrott haltar eftersom Socialdemokraterna inte föreslår motsvarande skärpning av straffen för narkotikabrott. 

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel är uppbyggd på motsvarande sätt som den straffrättsliga regleringen av narkotikabrotten. I båda fallen är exempelvis eget bruk straffbart. Det finns ingen anledning att särskilja dopningsbrott från narkotikabrott när det gäller exempelvis straffskalor. Straffen för dessa typer av brott ska ligga på samma nivåer.

I stället för att föreslå märkliga särregleringar borde Wikström ta ett seriöst helhetsgrepp om narkotika- och dopningsfrågorna. Narkotikamissbruk är ett stort samhällsproblem och doping är ett annat närliggande problem. Det är inkonsekvent att se allvarligare på dopningsbrott om synen på narkotika och narkotikamissbruk går i motsatt riktning. 

Polisen har redan i dag har möjlighet att genomföra dopingkontroller på gym när någon är skäligen misstänkt för dopningsbrott. Det är därför viktigt att se till så att polisen har nödvändiga resurser för att också i realiteten kunna genomföra dessa kontroller. En annan sak är att Wikström möjligen borde tala med sina statsrådskollegor om betydelsen av att det finns fungerande narkotikapolisenheter som arbetar både mot narkotikabrottsligheten och dopningsbrotten.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
Idag 05:45

”Mötesplatser medel mot ungdomars utsatthet”

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
Igår 14:31

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
Igår 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Igår 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här