Dags att regeringen agerar med snusförnuft

Tobak. Det snus som säljs i Sverige är sannolikt den mest hygieniska och minst skadliga tobaksprodukten i världen. Därför är det väsentligt att vi i debatten om tobakens skadeverkningar skiljer på snus och rökning.
Hans-Olof Nilsson mfl , Livsmedelsarbetareförbundet
Annons

Inför EU:s översyn av tobaksdirektivet slogs svenska politiker, företag och fackliga företrädare hårt för att rädda snuset. Den striden var framgångsrik. Regeringens tobaksutredare bekräftar nu att EU-direktivet innebär att snuset är räddat och att det är tillåtet med smaker.

Nu gäller det att förvalta den framgången på ett förnuftigt sätt. Ingen skulle förstå om vi efter att först ha räddat snuset från EU:s förbud sedan själva skulle äventyra snusets existens.

Regeringen har genom folkhälsominister Gabriel Wikström meddelat ambitionen att Sverige på vissa punkter bör gå längre än EU:s tobaksdirektiv för att minska samhällets kostnader – sociala och ekonomiska – av tobaksbruk, särskilt rökning.

Annons

Detta har vi stor sympati för, men snus är en annan sak än rökning. Forskarna har olika uppfattning om många saker, men att snusandet starkt bidrar till att Sverige har betydligt färre rökare som andel av befolkningen än alla andra jämförbara länder och att mycket färre dör i tobaksrelaterade sjukdomar – det är helt uppenbart. Och något vi bör vara stolta över.

Utredaren återkommer med förslag i höst, vilket ger oss tid att i lugn och ro diskutera saken. Vi tror att det är väldigt viktigt att regeringen från början hamnar rätt av många skäl.

I Sverige har vi haft en förnuftig ordning där snuset regleras i Livsmedelslagstiftningen. Därmed regleras bland annat förekomsten av hälsovådliga ämnen med strikta gränsvärden och snuset får tydliga innehållsdeklarationer. Det har lett till att det snus som säljs i Sverige sannolikt är den mest hygieniska och minst skadliga tobaksprodukten i världen. Den regleringen bör vi fortsätta med.

Utredaren gör helt klart att vi har rätt att fortsatt smaksätta svenskt snus. För oss är det då självklart att vi också bör få märka snuset med vilken smak det har, särskilt som inblandade EU-politiker har förklarat att frågan om rätten att smakmärka föll bort av ett rent misstag. Allt annat vore obegripligt.

Snusproduktionen skapar tillväxt och jobb – bra industrijobb – på platser som Göteborg, Gotland, Malmö och Småland, områden som annars lever med arbetsmarknadsproblem och industrineddragningar. Det vore märkligt om en socialdemokratiskt ledd regering riktade ett dråpslag mot en unik svensk industri som börjar få internationellt erkännande i länder som accepterar snus som alternativ till rökning, till exempel USA.

Snuset har vuxit och kommer sannolikt att växa än mer på den globala marknaden. Vi svenskar med en mer än 100-årig tradition av tillverkning har i det läget kunskaper och förutsättningar som kan ge fler jobb och exportinkomster till landet. Det ska vi vara rädda om.

Missar vi att ta vara på den framgång som EU-undantaget innebär riskerar vi att skänka den politiska populismen ännu en fråga som både slår mot EU-sympatierna och mot etablerade partier. Sveriges en miljon snusare har flera gånger tidigare visat kraften i snuset som symbolfråga för självbestämmande och sunt förnuft.

Sveriges snusarbetare är beredda att ta sitt ansvar för att tillsammans med företagen och staten fortsätta utveckla en exportprodukt på en växande globala marknad.

Fler artiklar om Arbete

24 augusti

”Arbetsgivare måste ta ansvar för ohälsan”

Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
17 augusti

”Regeringen gör jobbflytten lönsam”

Helena Lindahl , näringspolitisk talesperson (C)
17 augusti

”Norrland bara ger och får ingenting tillbaka”

Tomas Vedestig, kommunalråd (ÖFA) Övertorneå
16 augusti

”Fristående jobbförmedlare bör få mer ansvar”

Joakim Ekblom mfl, Thorengruppen/Astar
16 augusti

”Våga bygg moderna städer med samåkning”

Alok Alstrom, Sverigechef Uber

Senast publicerat

Idag 12:34

”Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna”

Sten Larnholt, pensionerad specialistläkare geriatrik och fd överläkare
Idag 11:11

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Idag 05:45

”Ge Komvux betalt efter resultat”

Li Jansson & Ulf Lindberg, arbetsmarknadsekonom/ näringspolitisk chef, Almega

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här