Dagens Samhälle förminskar Carema-skandalen

Omsorg. Dagens Samhälle ger i sin granskning av Koppargården en ensidig bild av vad som hänt. Vad är egentligen syftet med att förminska vårdskandalen och använda Caremas version i historieskrivningen?
Håkan Jörnehed mfl, gruppledare (V) Stockholms läns landsting

I två artiklar i Dagens Samhälle nr 15 och 16 2012 om äldreboendet Koppargården av Thord Eriksson försöker man återigen förminska händelserna till att enbart handla om samarbetet mellan sjuksköterskorna på boendet och läkarna, och att förra årets skandaler på Koppargården berodde på läkarinsatsernas bristande kontinuitet.

Detta är något som även Vårdföretagarna påstod i sin granskning av Carema. Dagens Samhälle påstår sig vilja ge en annan bild men använder i själva verket Caremas version - den som går att finna på företagets hemsida. Det är en version där de som har kritiserat förhållandena på Koppargården görs ansvariga; i det här fallet det privata företag, TryggHälsa, som står för läkarinsatserna på boendet, stadsdelens medicinsk ansvariga sjuksköterska (MAS) och en folkpartistisk politiker.

TryggHälsa har mångårig erfarenhet av att arbeta på äldreomsorgsboenden och de har uppdrag på många äldreboenden inom länet. Ett flertal av dessa har under våren skrivit nya kontrakt med TryggHälsa. I Dagens Samhälle insinueras att hela skandalen skulle ha uppkommit som ett resultat av att Carema inte vill förlänga avtalet med TryggHälsa på Koppargården. ”Att bli utkastad från Koppargården skulle ha inneburit en prestigeförlust och ett ekonomiskt avbräck för läkarföretaget. Kan därför syftet med brevet om vanvård, i september i fjol, ha varit att angripa Carema.” Strategin att angripa uppdragsgivaren för att behålla ett kontrakt verkar rätt osannolik.

Annons

I Stockholms läns landsting råder valfrihet bland läkarinsatserna. Vem som ska stå för denna är en uppgörelse mellan huvudmannen för äldreboendet, i det här fallet Carema, och läkarföretaget. Landstinget godkänner uppgörelsen, men har hittills aldrig varit av en annan åsikt än de två inblandade parterna. Det är inte ovanligt att huvudmännen vill byta, och det är också anledningen till att TryggHälsa nu under våren fått fler nya kontrakt.

Dagens Samhälle ger vidare sken av att allt hände under några veckor i höstas, under inflytande av ett mediedrev som alltså TryggHälsa kanske iscensatt. Man låter förstå att kritiken inkom först efter att Carema begärt att få byta läkarorganisation. Men den första kritiken från såväl MAS, läkarorganisationen som från politikerna i nämnden kom ett helt år tidigare, under hösten 2010. MAS rapporterade i oktober muntligt till nämnden. Efter att MAS förvägrats av stadsdelsdirektören att lämna en skriftlig rapport i november 2010 begärde oppositionen in denna rapport till decembermötet. Detta avslogs i ett beslut från majoriteten, men i detta majoritetsbeslut stod även:

Dock kvarstår vissa i nämndens mening allvarliga brister varför förvaltningen uppmanas att nogsamt följa utvecklingen och handlingsplanens uppfyllande, samt i övrigt hänvisar nämnden till tidigare fattade beslut om uppföljning och åtgärder i vad gäller äldreomsorgen inom nämndens ansvarsområde. Vidare uppmanas förvaltningen att genom sin tillsynsverksamhet tillse att Carema i alla delar, inkl bemanning, överlappningstid och aktiviteter utifrån brukares önskemål följer de åtaganden som Carema gjort i avtal med staden.” Caremas åtagande på Koppargården var alltså uppe till diskussion bland politikerna i nämnden ett helt år innan det blev en fråga för medierna.

Även läkarorganisationen inkom med sin första anmälan till förvaltningen i oktober 2010, ett år innan Carema begär att få bryta avtalet. Både MAS och TryggHälsa var överens i sin bild av undermålig bemanning. Hur konflikten sedan trappades upp mellan Carema och läkarorganisationen råder det delade meningar om. Carema och Läkarorganisationen menar båda att den andra parten i stort sett bojkottade de samverkansmöten som borde ha ägt rum. Men det var på Caremas begäran som Läkarorganisationen bytte ut läkare, och Carema bytte även ut sina egna chefer vid Koppargården ett flertal gånger under kort tid.

Dagens Samhälle tycks mena att MAS har utfört en granskning som inte ligger i hennes åtagande att göra. Det stämmer inte heller. Carema har visserligen en egen MAS, men stadsdelens MAS har ett övergripande ansvar och kan alltid gå in och kontrollera. Det är ganska självklart. Ska vi ha ett styr- och kontrollsystem som fungerar måste det finnas en kontrollfunktion som ligger utanför själva företaget också.

På äldreriksdagens sista dag intervjuar Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, Margareta Sööder, tillförordnad VD på Carema Care. Edman inleder med att presentera artikeln i tidningen om Koppargården som ett sätt att försöka nyansera debatten. Vi håller med om att debatten behöver nyanseras. Vi håller med om att det gått en del troll i diskussion, inte minst i de så lättillgängliga beskrivningarna av blöjvägningar som är direkt osakliga. Men vi tycker inte att Dagens Samhälle bidrar till den nyanseringen genom olika insinuationer runt det privata läkarföretaget TryggHälsa, stadsdelens MAS och nämndens politiker.

Vad är tidningens syfte när man försöker ta heder och ära från de personer som slog larm? Frågan kvarstår, vem vågar nästa gång slå larm? Och varför tillåts en så ensidig bild ges så stort utrymme i Dagens Samhälle?

PS. Vi kan också rekommendera en artikel i tidningen Fokus om Koppargården som är både saklig och problematiserande.

  • Håkan Jörnehed, oppositionslandstingsråd (V) Stockholms läns landsting
  • Torun Boucher, ledamot (V) äldrenämnden i Stockholms stad

Dela artikeln

Ämnen i artikeln

Relaterade artiklar

10 mars
Johan Sjölander
21 oktober 2013
Thorbjörn Larsson
31 maj 2012
Torbjörn Carlbom
30 maj 2012
Gunilla Herlitz m fl
21 maj 2012
Lars-Åke Davidsson
11 maj 2012
Sineva Ribeiro
4 maj 2012
Helen Jäderlund Eckardt
4 maj 2012
Helena Mirsch mfl
27 april 2012
Mats Edman
1 februari 2012
Mats Olin

Så tycker Dagens Samhälles läsare

Du har redan röstat.Tack för din röst!
887 har röstat hittills.

Följ den här debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.

Dela den här artikeln

Fler artiklar om Omsorg

16 april

Bättre hemtjänst utan dagens biståndshandläggare

Heike Erkers m fl, ordförande Akademikerförbundet SSR
8 april

Ett dråpslag för mig och mina vardagshjältar

Jonas Strandberg m fl, assistansberättigad, Östersund
2 april

Riksdagen måste ta tillbaka taktpinnen

Christian Källström, chefsjurist Humana
1 april

Nya ekonomiska krav skapar en orimlig assistans

Björn Modén, vd Lystra personlig assistans
24 mars

Vinstdriften skapar mer problem än nytta

Peter Lorentzon, Gemensam välfärd

Senast publicerat

Idag 11:25

Stockholm behöver Europa

Sten Nordin m fl, finansborgarråd Stockholm
Idag 05:34

Är allt våra politiker gör bara dumt och fel?

Andreas Krohn, vd Rud Pedersen Sverige
Igår 16:36

Vindkraften sliter oförtjänt i motvind

Johanna Olesen, ordförande Svensk Vindkraftförening
Igår 13:32

EU:s budget visar att Nilsson (S) har fel

Annie Lööf m fl, näringsminister (C)
Igår 05:40

Dumsnålhet slår mot fritidshemmen

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på nätet – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Läs mer och prova