Därför vill Österåker nu ta emot flyktingflickor

Ensamkommande. Den svenska asylpolitiken ger en könsobalans som leder till social oro. Endast 3 av de 144 ensamkommande barn och unga som Österåker tagit emot har varit flickor. Därför begär vi nu av Migrationsverket att endast få ta emot ensamkommande flickor.
Michaela Fletcher , kommunstyrelsens ordf (M) Österåker
Annons

Den svenska asylprocessen har kommit att baseras inte i första hand på mest akut skyddsbehov utan på förmågan att ta sig hit. Det gynnar pojkar och män medan kvinnor och flickor lämnas kvar.

Med detta har Sverige seglat upp som ett av de länder som har den sämsta könsbalansen i världen, med en rejäl övervikt på män, vilket såklart börjat få konsekvenser. Redan nu märks en social oro och spänningar runt om i landet, en oro vi politiker måste ta på allvar och agera utifrån.

Mängden asylsökande som kommit till Sverige har varit rekordstor det senaste året. 2015 kom totalt 163 000 asylsökande till landet varav drygt 35 000 var ensamkommande minderåriga asylsökande.

Annons

Som jämförelse kan nämnas att under åren 2000-2014 kom totalt 28 000 ensamkommande till landet. 9 av 10 ensamkommande är pojkar eller män.  

Vi behöver på allvar anamma ett jämställdhetstänk i vår asyl- och flyktingpolitik. Vi måste värna de verkligt skyddsbehövande såväl som det existerande civilsamhället.  

Detta kräver ett jämställt mottagande som ger samma möjligheter för kvinnor och flickor.

Österåkers kommun har till dags dato mottagit 144 ensamkommande barn och ungdomar, varav 119 är asylsökande, på anvisning. I samtliga fall utom tre har det rört sig om pojkar eller unga män. Dessa är utplacerade på HVB, familjehem och i gruppboende med värdfamiljer. 

LÄS MER: Alliansen sprider fel bild av ensamkommande pojkar. 

För att uppnå en jämnare könsfördelning i vår kommun, och uppnå ett jämställdhetsperspektiv även i mottagandet av nyanlända, har vi till Migrationsverket framställt en begäran att vid eventuellt fortsatt behov av anvisning av ensamkommande enligt avtal, ska ensamkommande minderåriga asylsökande flickor anvisas till Österåkers kommun.  

Österåkers kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Föreningslivet avseende idrott och aktiviteter för flickor är väletablerat och huserar många aktiva. Vi har lag högt upp i seriesystemen vad gäller bland annat innebandy och handboll på damsidan och kan erbjuda aktiviteter i en mängd andra sporter och föreningar. Integrationsarbetet i föreningarna för just nyanlända flickor och kvinnor har i vår kommun fungerat mycket väl. 

Migrationsverket har redan i dag särskilda boenden för asylsökande med HBTQ-certifierad personal och initiativ har även tagits att starta upp boende för asylsökande kristna. Förslaget om att upprätta boende för ensamkommande flickor är i linje med ett tänkande som värnar alla grupper.  

Sett mot bakgrund av ovanstående ställer jag mig positiv till att från och med 2016-03-01 kunna erbjuda plats för 28 ensamkommande minderåriga asylsökande flickor i HVB. 

Samtidigt i brevet till Migrationsverket har det också framställts en begäran att, i god tid, få uppgifter från Migrationsverket rörande namn, ålder samt nationalitet på de som fortsättningsvis ska komma till kommunen. Detta för att åstadkomma ett så bra och rättssäkert mottagande som möjligt. 

Min roll som kommunstyrelsens ordförande är att företräda Österåkersborna och se till kommunens bästa. Regeringen har ansvaret att se till landets bästa. Jag hoppas att vårt ställningstagande i kommunen kan agera som inspiration även för en påstått feministisk regering.

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 06:00
Igår 05:45

”Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik”

Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
23 februari
22 februari

Rätten att bli bortglömd blir svensk lag nästa år

P-A Brattemo, partner och senior konsult inom Donald Davies & Partners

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här