Chefer måste få tid att leda

Arbete. Bra chefer får medarbetare att växa, når de bästa arbetsresultaten och skapar framgångsrika organisationer. Det kräver dock att chefer får rätt förutsättningar för sitt ledarskap, skriver fyra fackförbundsordföranden.
Britta Lejon med flera , förbundsordförande Fackförbundet ST
Annons

I dag måndag inleder Fackförbundet ST, Finansförbundet, Unionen och Vision sina årliga ledarskapsdagar i Tylösand. Tillsammans utgör vi det största nätverket för chefer och stödjer cirka 120 000 chefer i deras professionella yrkesroll och utveckling. Våra chefsmedlemmar finns representerade i både offentliga och privata verksamheter, såväl stora som små.

De allra flesta av våra chefsmedlemmar trivs på jobbet och tycker att jobbet de gör är meningsfullt. Det är glädjande! Samtidigt vet vi att många chefer känner stress av att försöka leva upp till ledarskapsidealen. Bland annat eftersom våra antagande om vad en chef gör ofta inte stämmer överens med vad chefer faktiskt gör.

Enligt TCO:s Stressbarometer utför många chefer arbetsuppgifter som man upplever som onödiga, eller som skulle kunna utföras av någon annan person eller yrkesgrupp. Det kan handlar om administrativa uppgifter som dokumentation, utvärderingar och enkäter. Dessa arbetsuppgifter, som ligger utanför professionens kärnuppgifter, bidrar i högre grad än själva kärnuppgifterna till negativ stress och stressymptom.

Annons

TCO:s stressbarometer visar också att kvinnor som är chefer med underställd personal upplever en högre arbetsrelaterad psykisk stress än sina manliga kollegor. En förklaring är att kvinnor ofta har mindre handlings- och beslutsutrymme, med sämre möjligheter att lämna över uppgifter till kollegor. Fler kvinnor som är chefer än män som är chefer anger också att de har lite tid att utveckla verksamheten.

Resultaten visar på varningssignaler som arbetsgivarna behöver ta på allvar. Att chefer saknar tid att utveckla verksamheten är ett tecken på en obalans mellan chefskap och ledarskap i våra organisationer. Chefer ägnar i dag allt mer tid till chefskapet; det vill säga ekonomi, planering, organisering, bemanning, administration med mera. Allt medan ledarskapet, det som handlar om att finna drivkrafter, engagemang, motivation och energi bland medarbetarna för att nå bästa möjliga resultat, får stå tillbaka.

Vad ett gott ledarskap är finns det många uppfattningar om, det skiftar också beroende på vilken position man har i organisationen. Vi menar dock att det ytterst handlar om att bygga och underhålla relationer. Relationer som ska möjliggöra att medarbetare både känner sig sedda, får relevant feedback och vet vad man förväntas prestera. Det betyder närvaro och synlighet, och det skapar också tydlighet. Kort sagt handlar det om ett klimat där ”vi gör varandra bra”, för att låna förbundskaptenen och landslagstränaren, Pia Sundhages, ord.

Att bygga relationer kräver tid, och tid är en bristvara för många chefer. Ett effektivt sätt att minska stressen i chefers vardag är därför att frigöra tid så att chefer kan ägna mer tid åt ledarskap. Därför bör företag, kommuner, landsting, bolag, regioner och myndigheter till exempel se över chefers arbetsuppgifter och omfördela arbetet så att de arbetsuppgifter, som lika väl skulle kunna utföras av någon annan, minskar. Arbetsgivarna bör ge chefer ett bättre administrativt stöd och rätt IT-stöd, samt se till att chefer har tillgång till konsultativt stöd i såväl etikfrågor som personal- och verksamhetsfrågor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här