Bypolitiken skadar Sveriges välfärd

Demokrati. Kommun- och landstingspolitiker runt om i Sverige vill fortsätta vara bypolitiker som ser sig som offer för statens godtycke, istället för att ta initiativ till slagkraftiga regioner. Regionfrågan har gjort en olycklig halt, som försvårar möjligheterna att långsiktigt finansiera viktiga välfärdstjänster.
Carola Gunnarsson mfl, 3:e vice ordförande (C) i Sveriges Kommuner och Landsting

Regionfrågan har gått trögt i Sverige i många år. Undantaget är Västra Götaland och Skåne som kunnat verka som fullvärdiga regioner ett antal år och som även permanentat verksamheten sedan förra året. Detta har även skett i Halland och på Gotland.

När Mats Sjöstrand tillträdde som utredare för den framtida statliga förvaltningen trodde många att landets kommun- och landstingspolitiker skulle passa på att föreslå reformer för färre och mer slagkraftiga regioner. Men rörelsen i en sådan riktning har varit långsam. Det mest konkreta som hänt är att Västra Götalandsregionen har sagt nej till Värmland att ingå i en kraftfull västsvensk region. Därmed lämnar man Värmland utanför på ett arrogant sätt. Örebro har funnit samarbetspartners i Sörmland och Västmanland, medan Uppsala hänger i luften trots önskemål från delar av Västmanland att få ingå i samma region som dem. Dalarna och Gävleborg har hamnat vid sidan av debatten och Östergötland prövar olika konstellationer utan att få positivt gensvar. Jönköping står lite vid sidan av och behåller eventuellt nuvarande gränser. Stockholm är inte alls med i leken och ser tyvärr inga fördelar med regioner.

Ljuset i mörkret står Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge för. De har tagit ett första steg för att bilda en kraftfull region i södra Sverige, men även här finns krafter som stretar emot. Om Södra Sverige går samman i en stark region av detta slag kan det medverka till att påskynda regionaliseringen i övriga Sverige. Det är en paradox att de mest sydliga delarna av Sverige som har närmast till kontinenten och som också har minst problem med avfolkning ligger längst fram i planerna i regionfrågan.

Annons

I norra Sverige finns å ena sidan en akut situation med minskande befolkningstal och svårigheter att finansiera välfärden och å andra sidan svårigheter att få fram en regionbildning där avstånden inte uppfattas som alltför stora. Det är lovvärt att små framsteg nu görs i Norrland, trots tveksamhet i Jämtland. Den mest varaktiga lösningen för Norrland är att alla fyra länen bildar en region.

Alla de problem som eventuellt finns med ökade inslag av regionbildning i Sverige måste vägas mot möjligheten att långsiktigt finansiera välfärden. Om Sverige inte klarar av att bilda regioner kommer vi att tappa i konkurrenskraft och skattekraft.

I dag dominerar bypolitiskt tänkande i kommuner och landsting medan alltför få aktörer kliver fram och föreslår en regionreform. En regionreform skulle vara ett viktigt svar på många av de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Det skulle möjliggöra mer av regionalt managementtänkande som ökar möjligheterna till samverkan mellan näringslivet och offentlig sektor, vilket i sin tur kan öka tillväxten, förbättra skattekraften och därmed bättre klara av uppgiften att finansiera vård, omsorg och skola. Ett sådant regionalt ledarskap försvåras idag av röran med regioner, kommunala samverkansorgan och länsstyrelser.

Näringslivet skriker efter support för att bättre klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett sådant stöd till en bättre fungerande arbetsmarknad kräver ett regionalt ledarskap som överensstämmer med hur arbetsmarknadsregionerna ser ut.

Det efterfrågas alltmer ett mandat på regional nivå som har till uppgift att öka skattekraften, förbättra konkurrenskraften och långsiktigt ta tillvara möjligheter till regional specialisering. Också från EU-nivån finns en sådan efterfrågan. Arbetet med EU2020 bygger på mer inslag av smart specialisering för att stärka Europas samlade konkurrenskraft.

Alternativet till regionbildning är att staten genom traditionell regionalpolitik och allt mer komplicerade skatteutjämningssystem försöker lösa utmaningarna i offentlig sektor, vilket riskerar att skapa ny byråkrati utan konkreta resultat. Alternativet till regionbildning är också ökade inslag av en starkare stat, till exempel genom att staten bestämmer sig för att minska antalet universitetssjukhus, istället för att insikten om ökat befolkningsunderlag vid respektive universitetssjukhus växer fram underifrån.

Att bilda regioner handlar om att skapa förutsättningar för ökad skattekraft och därmed ökade regionala mandat att leda samhällsutvecklingen och stärka konkurrenskraften istället för ökat bidragsberoende. Ett fåtal starka regioner med folkvalda fullmäktigeförsamlingar och egen beskattningsrätt är den bästa lösningen, både ur demokratisk synvinkel och utifrån möjligheterna att finansiera viktiga välfärdstjänster. Vi har inte råd att förlora tempo!  

  • Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande (C) i Sveriges Kommuner och Landsting
  • Kristina Jonäng, partistyrelseledamot (C), gruppledare i Västra Götalandsregionen.
  • Eva Nypelius, f d kommunstyrelseordförande (C) Gotland, ledamot av Utjämningskommittén.08

Ämnen i artikeln

Relaterade artiklar

22 oktober 2013
Fredrick Federley
26 september 2013
Kent Ögren, Hans Hedlund och Denise Norström
24 september 2013
Carola Gunnarsson, Eva Nypelius och Kristina Jonäng
10 september 2013
Magnus Jörsmo med flera
4 februari 2013
Jonas Karlsson (S), Ola Karlsson (M), Anna Ågerfalk (FP), Behcet Barsom (KD), Kenneth Lantz (V), Fredrik Persson (MP) och Lars Johansson (C)
18 oktober 2012
Rose-Marie Frebran med flera
4 maj 2012
Britta Flinkfeldt Jansson mfl
22 december 2011
Raymond Wigg
13 december 2011
Jan-Åke Björklund
1 november 2011
Erik Weiman mfl
6 oktober 2011
Göran Lennmarker
9 september 2011
Göran Dahlström mfl
5 september 2011
Marie-Louise Forsberg-Fransson
22 augusti 2011
Jerry Nilsson
27 juni 2011
Jerker Swanstein
17 juni 2011
Kristin Linderoth
20 maj 2011
Helene Hellmark Knutsson

Så tycker Dagens Samhälles läsare

Du har redan röstat.Tack för din röst!
920 har röstat hittills.

Följ den här debatten

Du får ett mejl varje gång ett nytt inlägg i denna debattråd publiceras.

Dela den här artikeln

Fler artiklar om Demokrati

14 april

Regionråd: TV4:s beslut utarmar demokratin

Erik Bergkvist m fl, regionråd
14 april

Barn i Sverige rättslösa när klagorätt för kränkningar saknas

Kattis Ahlström m fl, generalsekreterare Bris
7 april
7 april

Lokalpolitiken kan rädda oss från trianguleringen

Åsa Petersen, Frilansjournalist
3 april

Vi kan också utrota fotbollsvåldet

Pontus Herin, journalist och författare

Senast publicerat

Igår 05:35

Jag känner sorg över välfärdens omsorg

Mattias X Lundberg, välfärdsföretagare, Umeå
16 april

Varningar om läkarna på akuten missar kärnfrågan

Emma Spak m fl, ordförande SYLF
16 april

Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten

Heike Erkers m fl, ordförande Akademikerförbundet SSR
15 april
15 april

Välkommen in i matchen för fler jobb, Roger Mogert (S)

Ulla Hamilton, borgarråd (M) Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på nätet – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Läs mer och prova