Bredband viktigare än vägar och sjukvård för tillväxten

Bredband. Just nu delas Sveriges kommuner upp i två lag. De som har fungerande bredband och de som lämnas utan. Uppdelningen sker i det tysta, utan någon egentlig debatt. Din bostadsort avgör dina möjligheter att leva ett modernt liv.
Gunnar Asp mfl , ordförande IP-Only
Annons

Tillsammans med Novus Opinion har IP-Only frågat svenska folket om vad de anser viktigast för tillväxten i glesbygden. Svaret är häpnadsväckande. På första plats kommer tillgången till butiker, vilket sedan länge varit en stridsfråga för glesbygdsbor. Men på andra plats, före både bilvägar och sjukvård, återfinns bredbandsanslutning. Hela 59 procent av de tillfrågade nämner bredbandsanslutning som en av tre saker som är viktiga för tillväxt i glesbygd. Svaret är statistiskt säkerställt.

Samma fråga ställdes för exakt ett år sedan och då kom bredbandsanslutning på en delad fjärde plats tillsammans med sjukvård. Resultatet av årets undersökning visar att behovet av att bredband byggs ut i hela Sverige växer för varje år.

Den tidigare och den nuvarande regeringen har satt som mål att 90 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till 100 megabit/sek till 2020. Vilka är de 10 procent som ska lämnas utanför? Vilka är de som inte ska ha rätt till att kunna göra sina bankärenden, handla mat, plugga, arbeta, se på film och massor av annat som vi gör via internet?

Annons

Sverige är ett glest befolkat land som för sitt välstånd och tillväxt är beroende av teknik och innovation. Det är därför inte värdigt att sätta ett mål som inte inkluderar alla. Från Ystad till Haparanda – från stad till yttersta glesbygd. Sverige kan bättre.

Vi inom IP-Only menar istället att målsättningen måste vara att 100 procent av hushållen och företagen ska få tillgång till bredband. Det är ingen utopi. Det är möjligt. Det handlar om vilja. IP-Only har ambitionen att investera 15 miljarder kronor i Sverige på utbyggnaden av fiber fram till 2020. Enbart under detta år kommer vi erbjuda 100 000 nya hushåll och företag att ansluta sig till vårt nationella fibernät för höghastighetsinternet. IP-Only har resurser och verkar långsiktigt. IP-Only ägs av EQT:s Mid Market fond. Sjätte AP-fonden, som agerar långsiktigt, är investerare i EQT Mid Market. 

Enligt Svenska Stadsnätsföreningen krävs det 40 miljarder kronor för att nå bredbandsmålet. Regeringen har avsatt 3,25 miljarder till bredbandsutbyggnaden fram till 2020. Dessa pengar är öronmärkta till utbyggnad i områden där kommersiella marknadsförutsättningar inte finns. Det är enkel matematik: de 3,25 miljarderna måste användas rätt och alla goda krafter kommer att behövas.

Det som nu krävs är att de bidrag som finns tillgängliga går till verklig glesbygd. Det betyder också att marknaden och det offentliga måste samverka bättre än i dag. Endast då kan bredbandsklyftan tätas och Sverige nå bredbandsmålet och bortom det.

Enligt SKL:s skrift Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet: ”bör kommunala aktörer träda in endast när kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger”. Därför är det av yttersta vikt för kommunerna vem de väljer som partner att skaka hand med.

De har rätt att ställa höga krav på denna partner. Krav om att utbyggnaden ska starta omedelbart. Krav om att nätet ska nå alla medborgare – de ska inte acceptera att partnern bara bygger ut i tätorten och lämnar landsbygden därhän.  Det ska heller inte kosta mer för medborgarna som bor i glesbygd än det gör för de i tätort– det är ju därför bidragen finns. Kommunen har också rätt att ställa krav på att nätet ska vara öppet och neutralt. En princip som vi önskar skulle vara lika självklar för alla aktörer som den är för IP-Only.

Det växer en bredbandsklyfta i Sverige. Att sex av tio svenskar nämner bredbandsanslutning som en av tre saker som är betydelsefull för tillväxten i glesbygden visar hur viktig denna fråga är.

Alla medel måste till för att avskaffa denna klyfta. Marknad och samhälle måste jobba tillsammans. Det är enda vägen om ingen ska lämnas utanför om fem år när regeringens bredbandsmål ska vara uppfyllt. Allt annat än 100 procents anslutning av Sveriges hushåll vore ett underbetyg.

Självklart ska hela Sverige få tillgång till digitaliseringens möjligheter.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Infrastruktur

22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
20 mars

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Stig Boman mfl, ordförande Unionen Västerbotten
18 mars

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

Karin Ernlund & Michaela Haga, ordföranden (C) Stockholms stad & Stockholms län

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här