Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Klimat. Miljöpartiet arbetar i hela landet för en cirkulär försörjning av fordonsbränslen. Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja. Men nu står vi i ett avgörande skifte, skriver fem MP-politiker i riksdag, kommun och region.
Karin Svensson Smith mfl , riksdagsledamot (MP)
Annons

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att minska utsläppen från bil-, lastbils och övriga trafiken är utpekat som en nyckelfråga för att uppnå målet. Om det ska vara möjligt får vi inte drabbas av tunnelseende. Många komponenter kommer behövas. Trafikvolymen måste minska och den kvarvarande trafiken måste gå på 100 procent förnybart. En förutsättning för att det senare ska kunna realiseras är att biogasens potential som fordonsbränsle nyttjas.

Miljöpartiet arbetar i hela landet för en cirkulär försörjning av fordonsbränslen. Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja. Men nu står vi i ett avgörande skifte. Ska biogasen utvecklas och finnas kvar krävs att produktionen blir lönsam samt att efterfrågan garanteras. Vi brukar säga att det ska vara lätt att göra rätt. Men då måste det vara enkelt att tanka det klimatsmartaste bränslet. 

Miljöpartiet satsar på biogas och arbetar därför på samtliga politiska nivåer med att lösa dessa tre viktiga frågor:

Annons
  1. Hela biogasens kedja måste fungera. För att biogasen ska vara konkurrenskraftig krävs att hela kedjan fungerar från produktion till tankställe och fordon. Idag finns såväl bilar, lastbilar, bussar samt fartyg drivna på biogas, det gäller bara att de används. Miljöpartiet har arbetat i flera regioner och landsting för att handla upp kollektivtrafiken så att den drivs på biogas. Detta bör göras på fler håll. På personbilssidan är det viktigt att regeringen ser till att det kommande bonus-malus-systemet även gynnar biogasen. 
  2. Kommunala satsningar på biogasproduktion behövs. Många svenska kommuner har gjort stora och viktiga investeringar i biogasanläggningar. Till dessa hör Helsingborg, Linköping, Västerås, med fler. Inte sällan är Miljöpartiet drivande i dessa beslut. Genom bland annat Göteborg Energis investering i anläggningen GoBiGas har Miljöpartiet i majoritet gjort Sverige till världsledande inom tekniken för förgasning av skogsrester. Produktionspotentialen med denna teknik är stor, och fortsatta satsningar i denna teknik kan ge biogasen en helt ny roll i fordonsflottans omställning. För GoBiGas liksom andra stora biogasanläggningar har det statliga Klimatklivet spelat stor roll. Genom det av Miljöpartiet initierade stödet har staten medfinansierat biogasanläggningar för hundratals miljoner. Men trots framåtblickande kommunpolitiker och ett välbehövt statligt stöd går den svenska biogasen på knäna. Mer behövs.
  3. Stöd åt biogasen. Svensk biogas konkurrerar i dagsläget med subventionerad europeisk biogas. Om den svenska biogasen ska överleva krävs åtgärder som stärker dess konkurrenskraft. Nedläggningar av anläggningar har redan skett, och det vore ytterst olyckligt om detta fortsätter. Därför behövs en uppsjö av åtgärder. Permanentat metangasreduceringsstöd för att göra biogas av gödsel och skatt på handelsgödsel är två exempel som tillsammans skulle öka biogasproduktionens lönsamhet i Sverige. På sikt kan andra stödsystem behövas om den skeva konkurrensen med europeisk biogas inte jämnas ut. All biogas kommer behövas för att ställa om transportsektorn globalt, då bör inte dansk biogas konkurrera ut svensk biogas i Sverige istället för att användas i Danmark.

Omställningen av transportsektorn kräver att vi nyttjar de möjligheter som finns tillgängliga. En enskild teknik kan inte på egen hand ordna detta. Eldrift, biogas och flytande biodrivmedel kommer därför alla behövas samtidigt som omställningen förutsätter fler resor med tåg och cykel samt tätare städer med mindre behov av fossila resor. Men biogasen är en avgörande komponenter, bland många andra. Därför kommer inte vi se på när Sveriges biogasproduktion läggs ned.

Fler artiklar om Miljö

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
16 februari

Starta lokal rörelse för friskt Östersjön

Tina Elfwing mfl, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum
12 februari

Stadsodling en väg till integration

Malin Larsson, husdjursagronom
7 februari

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här