Bilda en storregion
i Norrland

Regionreform. I Svealand är politikerna väl medvetna om behovet av att bygga en stark region. Samma sak borde gälla beslutsfattarna i Norrland där strider och revirtänkande riskerar leda till svaga kompromisslösningar.
Jerry Nilsson , Debattör, Gällivare
Annons

Problemet och svårigheten med regionfrågan för ställningstagandet till nya regionbildningar är den varierande och oklara ambitionen med ansvarsförhållandet mellan stat och region. Den svenska regiondebatten varierar och bortser man från styrande kriterier kan resultatet bli en regionreform utan förutsättningar att lösa nuvarande och framtida samhällsproblem.

Regionreformen måste därför bygga på en ambitiös mening att förändra ansvarsförhållandet mellan stat och region så att regionerna själva får möjligheten att lösa samhällsproblemen. Menar man allvar med detta måste regionerna bli tillräckligt stora med avseende på dels behov och efterfrågan av samhällsservice samt med förmågan att själva tillhandahålla servicen av tillräcklig kvalité och kvantitet. För att klara finansieringen av enbart nuvarande medborgerliga servicenivån har ansvarskommittén i ett av rekommenderade kriterier förespråkat behovet av cirka en miljon medborgare i varje region.

Framtida regionlösningar måste sannolikt klara ännu mer, vilket gör behovet av en decentraliserad inrikespolitik ännu viktigare för att den regionala besluts- och utvecklingskraften blir tillräcklig för att regionen ska bli så självstyrande och mäktig att beroendet av staten elimineras eller reduceras kraftigt.

Annons

Regionerna ska även klara finansieringen av den egna samhällsservicen. Det klarar inte små regioner utan beroende av sin omgivning, staten etc. Med små regioner faller mycket av kraften i regionreformen vilket regeringen bör undvika i sitt ställningstagande. Regionerna bör därför bli tillräckligt stora så att självfinansiering uppnås genom beskattningsförmågan, inte bara av förvärvsinkomster utan relevanta tillgångar med mera.

Nuvarande regionplaner har uppenbara olikheter i ambitionsnivå bland politiker.

I Svealand är politikerna väl medvetna om behovet av att bygga en stark region. Där är man ganska överens om att bilda en stor stark region med intressenter som Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro. Denna ambition sammanfaller mer än väl med ansvarskommitténs kriterier och är väl hållbar för ambitionen med ett regionalt ansvar för decentraliserad inrikes politik.

I Norrland däremot går meningarna isär bland politiker och där riskerar regiondiskussionerna att leda till destruktiva svaga kompromisslösningar.

Är detta bra för Norrland? Att strida internt och låta revirtänkande och låga ambitioner företräda sunda förnuftsmässiga lösningar är naturligtvis inte bra. Norrland är även den landsdel i Sverige som sedan ett halvsekel drabbats negativt av urbaniseringen och avsaknaden av en egen politisk besluts- och utvecklingskraft. Med den kraften hade ett eget parlament kunnat motverka och förhindra mycket av befolkningsavvecklingen som är avgörande för om kostnaderna för samhällsservice ökar eller minskar.

Av nämnda skäl bör politikerna nu ta sitt folkvalda ansvar och tänka framåt, tänka stort och förnuftigt på regionfrågan för hela Norrlands bästa. Det viktiga är att enas kring ett hållbart samlat och starkt ställningstagande för en Norrländsk region med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Att bilda enbart en så kallad "Mittregion" som nu diskuteras i landstingen Västernorrland och Jämtland blir en svag regionbildning jämfört med ambitionerna jag nämnt ovan och i jämförelse med ambitionerna med regionbildningar i andra delar av landet. Ansvarskommitténs utredning och de rådgivande kriterierna är viktiga att beakta när man ska bilda de nya regionerna. Detta bör inte politikerna bortse från. 

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 06:00
Igår 05:45

”Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik”

Ingrid Eckerman, allmänläkare, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
23 februari
22 februari

Rätten att bli bortglömd blir svensk lag nästa år

P-A Brattemo, partner och senior konsult inom Donald Davies & Partners

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här