Bilda en storregion
i Norrland

Regionreform. I Svealand är politikerna väl medvetna om behovet av att bygga en stark region. Samma sak borde gälla beslutsfattarna i Norrland där strider och revirtänkande riskerar leda till svaga kompromisslösningar.
Jerry Nilsson , Debattör, Gällivare
Annons

Problemet och svårigheten med regionfrågan för ställningstagandet till nya regionbildningar är den varierande och oklara ambitionen med ansvarsförhållandet mellan stat och region. Den svenska regiondebatten varierar och bortser man från styrande kriterier kan resultatet bli en regionreform utan förutsättningar att lösa nuvarande och framtida samhällsproblem.

Regionreformen måste därför bygga på en ambitiös mening att förändra ansvarsförhållandet mellan stat och region så att regionerna själva får möjligheten att lösa samhällsproblemen. Menar man allvar med detta måste regionerna bli tillräckligt stora med avseende på dels behov och efterfrågan av samhällsservice samt med förmågan att själva tillhandahålla servicen av tillräcklig kvalité och kvantitet. För att klara finansieringen av enbart nuvarande medborgerliga servicenivån har ansvarskommittén i ett av rekommenderade kriterier förespråkat behovet av cirka en miljon medborgare i varje region.

Framtida regionlösningar måste sannolikt klara ännu mer, vilket gör behovet av en decentraliserad inrikespolitik ännu viktigare för att den regionala besluts- och utvecklingskraften blir tillräcklig för att regionen ska bli så självstyrande och mäktig att beroendet av staten elimineras eller reduceras kraftigt.

Annons

Regionerna ska även klara finansieringen av den egna samhällsservicen. Det klarar inte små regioner utan beroende av sin omgivning, staten etc. Med små regioner faller mycket av kraften i regionreformen vilket regeringen bör undvika i sitt ställningstagande. Regionerna bör därför bli tillräckligt stora så att självfinansiering uppnås genom beskattningsförmågan, inte bara av förvärvsinkomster utan relevanta tillgångar med mera.

Nuvarande regionplaner har uppenbara olikheter i ambitionsnivå bland politiker.

I Svealand är politikerna väl medvetna om behovet av att bygga en stark region. Där är man ganska överens om att bilda en stor stark region med intressenter som Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro. Denna ambition sammanfaller mer än väl med ansvarskommitténs kriterier och är väl hållbar för ambitionen med ett regionalt ansvar för decentraliserad inrikes politik.

I Norrland däremot går meningarna isär bland politiker och där riskerar regiondiskussionerna att leda till destruktiva svaga kompromisslösningar.

Är detta bra för Norrland? Att strida internt och låta revirtänkande och låga ambitioner företräda sunda förnuftsmässiga lösningar är naturligtvis inte bra. Norrland är även den landsdel i Sverige som sedan ett halvsekel drabbats negativt av urbaniseringen och avsaknaden av en egen politisk besluts- och utvecklingskraft. Med den kraften hade ett eget parlament kunnat motverka och förhindra mycket av befolkningsavvecklingen som är avgörande för om kostnaderna för samhällsservice ökar eller minskar.

Av nämnda skäl bör politikerna nu ta sitt folkvalda ansvar och tänka framåt, tänka stort och förnuftigt på regionfrågan för hela Norrlands bästa. Det viktiga är att enas kring ett hållbart samlat och starkt ställningstagande för en Norrländsk region med Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Att bilda enbart en så kallad "Mittregion" som nu diskuteras i landstingen Västernorrland och Jämtland blir en svag regionbildning jämfört med ambitionerna jag nämnt ovan och i jämförelse med ambitionerna med regionbildningar i andra delar av landet. Ansvarskommitténs utredning och de rådgivande kriterierna är viktiga att beakta när man ska bilda de nya regionerna. Detta bör inte politikerna bortse från. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Demokrati

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 06:04

KD: Stärkt EU ger tryggare Europa

Lars Adaktusson mfl, Europaparlamentariker (KD)
23 mars

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
23 mars

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
23 mars

”M måste sluta vara alla till lags”

Michaela Fletcher, kommunalråd (M) Österåker

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här