Barnministern måste visa politiskt mod i cancerfrågan

Sjukvård. Alkohol- och tobaksanvändning ökar kraftigt risken hos unga att drabbas av cancer. Politiker måste våga sätta gränser för marknadsföring av alkohol och tobak, och se till att rökförbudet på skolgården efterlevs. Vilka förslag är barn- och äldreminister Maria Larsson beredd att lägga fram?
Linda Engström mfl , ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund
Annons

Att unga kan få cancer ger oss en känsla av att livet inte är rättvist. Enligt Cancerfonden kan upp till 25 procent av alla cancer vara orsakat av våra gener. Men tre av fyra får cancer av andra orsaker. Ungdomens Nykterhetsförbund och A Non Smoking Generation vet att alkohol- och tobaksanvändning kraftigt ökar risken att drabbas av cancer - speciellt för unga. Cancer är en sjukdom som trasar sönder unga människors liv. Ett fokus på cancer under oktober månad är viktigt och nödvändigt men vi måste samtidigt prata om dess orsaker.

Vi vet vad som orsakar cancer i många fall, men ändå är cancer Sveriges näst vanligaste dödsorsak. Ung Cancers kampanj Det är ok att känna borde ses av alla makthavare och myndigheter som arbetar med dessa frågor, och efteråt kan de fråga sig om de har gjort tillräckligt för att bekämpa och förklara orsakerna till cancer.

Riskabla alkoholvanor är vanligast i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år, bland både kvinnor och män. Bland pojkar i årskurs nio uppger 21 procent att de röker i någon omfattning, i andra året på gymnasiet är det 36 procent. Motsvarande siffror för flickor var 28 för årskurs nio och 43 procent för andra året på gymnasiet.

Annons

Enligt en forskningsstudie som har gjorts i åtta EU-länder finns det en stark koppling mellan alkoholkonsumtion och ett ökat antal cancerfall. Alkohol är en större cancerrisk än vad som tidigare är känt. Så mycket som var femte fall av bröstcancer orsakas av alkohol, enligt studien. På tobakssidan är siffrorna lika förödande. Varje år orsakar rökning cirka 10 000 cancerfall i Sverige. Alla organsystem i kroppen skadas av tobaksrökning och i genomsnitt dör rökaren tio år tidigare än icke-rökaren.

Vi behöver egentligen inte rada upp fakta om alkoholens och tobakens skadeverkningar, vi vet redan tillräckligt. Vad vi inte vet är hur länge denna utveckling ska pågå innan det fattas politiska beslut som förändrar. Beslutet om att krogar och restauranger ska vara rökfria har uppskattats av majoriteten i Sverige, vi hoppas på flera modiga beslut i alkohol- och tobaksfrågan för att minska användandet bland unga och därmed minska riskerna att drabbas av cancer.

Vi tycker att det är förödande att alkoholglamouriserande reklam där unga människor uppmanas att konsumera mer sprids i dagens Sverige. Och att tobaksindustrin får fortsätta med en målgruppsinriktad marknadsföring mot unga, med bland annat smaksatta cigaretter och etuier i olika färger, trots förbud mot tobaksreklam. Det görs för lite för att unga ska kunna välja en hälsosammare fritid vare sig de är i skolan, ute och klubbar eller ägnar sig åt andra intressen. Vi vet att mycket unga människor lätt får tag i alkohol och tobak, vilket tyder på att många restauranger och butiker missbrukar det förtroende de har fått.

Unga människor vill leva länge, och det behövs politisk kraft för att bryta destruktiva trender. Vi vill att framtida generationer ska växa upp i ett samhälle där tobak och alkohol inte är ett naturligt inslag i vardagen, där utbudet motsvarar skadeverkningarna och där cancer inte är den näst vanligaste dödsorsaken.

Vi vill att vår generation ska få bättre förutsättningar än vad våra föräldrar fick och vi vill att ungas hälsa ska få särskild fokus i cancerdebatten. Vilka förslag är du beredd att lägga fram, barn- och äldreminister Maria Larsson?

Fler artiklar om Sjukvård

Igår 14:48

S: Sluta experimentera med BB

Erika Ullberg & Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), Stockholm läns landsting
9 februari

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari

KD: Så gynnas de äldre av vårdvalet

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)
8 februari

Dödshjälp inget för svensk vård

Rasmus Isaksson & Emma Henriksson, förbundsordf DHR resp riksdagsledamot (KD)
8 februari

”Ambulanspersonalens larm måste tas på allvar”

Henrik Vinge, ledamot Stockholms läns landsting (SD)

Senast publicerat

Igår 14:48

S: Sluta experimentera med BB

Erika Ullberg & Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S), Stockholm läns landsting
Igår 11:03

Äldreomsorgens personal prioriteras i ny satsning

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Igår 10:50

Det måste bli dyrare att producera avfall

Anette Svingstedt & Hervé Corvellec, forskare Lunds universitet
Igår 10:10

Försäkringskassan överger inte Botkyrka

Elisabeth Hultengren, tf försäkringsdirektör

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här