”Att försvara assistansen är inte populism”

LSS. Företrädare för oppositionen som försvarar LSS anklagas för populism och skrämselpropaganda. Viljan att lägga locket på visar vilken syn som härskar vad gäller personer med funktionsnedsättning.
Maria Mattsson , ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Annons

Det är med stor förvåning jag hör att de rödgröna på olika nivåer, och borgerliga ledarskribenter, anklagar oppositionen för populism och skrämselpropaganda när de försvarar rätten till assistans för personer med funktionsnedsättning. Den linjen tyder på en talande okunskap. En okunskap full av fördomsfullhet.

Jag frågar mig hur ignorant man kan vara inför en hel funktionshinderrörelses långvariga larmande om en reform i fara.

Det borde i stället vara regeringens förenklade och snedvridna bild av assistansen som skrämmer. Det är regeringens uttryckliga besparingskrav i utredningsdirektiven i översynen av assistansen som skrämmer. Assistansreformen har i stora delar varit en helt fantastisk revolution i det tysta. Den har inneburit en frigörande förändring. Allt har givetvis inte varit friktionsfritt och det finns delar som inte fungerat och bör utredas. Detta ska dock göras med en neutral blick.

Annons

Argumenten som ger assistansen en negativ färg upprepas om och om igen från regeringshåll, bland annat anklagade Stefan Löfven Jonas Sjöstedt för att vara populistisk i partiledardebatten i riksdagen nyligen. Trots att argumenten har bemötts med saklighet vägrar regeringen att se på saken ur alla perspektiv och vill inte lyssna på annat än sin egen röst. Detta är tragiskt då det verkligen är hög tid att på allvar beakta kostnaderna för LSS, dess vinster och dess nödvändighet i ett demokratiskt Sverige.

Det finns mycket i lagstiftningen som rör personer med funktionsnedsättning som bör förändras och moderniseras. Här finns otroligt mycket att göra både vad gäller tillgänglighet och inkludering. Det vi ser nu är dock inte tendenser till en utveckling framåt. Det vi ser nu är en tillbakagång.

Upphackad hjälp, punktinsatser, institutionsboende, anhöriga som går på knä. Inget av detta är alternativ för ett samhälle som kallar sig jämlikt; ett Sverige år 2016.

Nej, assistansanvändare är inte skrämda av partier som engagerar sig och försvarar reformen. Det är allas rätt att vara en del av det politiska samtalet. Detta är inte skrämmande, utan snarare betryggande. Ingen ska på grund av någon förutfattad mening stängas ute från de demokratiska processerna. Det gäller oavsett kön, etnicitet, religion/trosuppfattning, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet/uttryck samt funktionsvariation. Glöm inte det.

Regeringens önskan att vilja lägga locket på visar på vilken syn som härskar vad gäller personer med funktionsnedsättning. Jag gissar att vi aldrig skulle säga vi inte ska debattera jämställdhet för att det kan skrämma kvinnor?

Det assistansanvändarna däremot under en längre tid har varit djupt oroade över är hur vi backar in i tider vi trodde vi lämnat. Det är skrämmande på riktigt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla, ersättare socialnämnden, talesperson i tillgänglighetsfrågor
Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här