Almega: ”Nej, hälsoväxlingen fixade inte problemet”

Sjukfrånvaro. För att slippa hälsoväxlingen tvingades våra medlemmar att göra upp om utökade åtgärder mot sjukskrivningar. Dessvärre ligger mycket av det som verkligen behöver göras utanför företagens ansvarsområde – så nu är det dags för regeringen och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att göra sitt jobb
Ulf Lindberg , näringspolitisk chef Almega
Annons

REPLIK Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll skriver i sitt debattinlägg att det tillbakadragna förslaget om hälsoväxling var en framgång.

Förslaget om hälsoväxling, eller sjukskatt som våra medlemmar föredrog att kalla det, väckte stor kritik i medlemsleden. Sällan har vi mött en så stark reaktion på ett regeringsförslag. 

Lika tydlig var den utpressningssituation där vi ställdes inför valet att acceptera ett starkt kritiserat förslag eller göra upp med våra motparter om utökade åtgärder mot ökande sjukskrivningar.  

Annons

Tjänsteföretagen, som har lägre sjukskrivningstal, har som personalintensiv verksamhet ett självklart intresse av väl fungerande och friska arbetsplatser. Utan fungerande medarbetare inga väl fungerande företag.

Almega delar också Annika Strandhälls uppfattning att sjukfrånvaron är ett stort problem innebärandes stora kostnader för såväl arbetsgivare och den enskilde men även för samhället i stort. Men, de åtgärder som behöver vidtas ligger till stor del utanför företagens ansvarsområde och täcks inte av parternas överenskommelse. 

Det behövs en sjukskrivningsprocess där arbetsförmågebedömningen är tydlig och där en snabb kontakt mellan sjukskrivande läkare och arbetsgivaren blir en regel, och inte ett undantag. Ett tydligt uttömmande läkarintyg är ett första steg i denna process. Att som arbetsgivare snabbt få klart för sig hur diagnosen påverkar arbetsförmågan är en förutsättning för arbetsgivarens möjlighet att undersöka möjligheten att bereda andra arbetsuppgifter.

Våra kontakter med företagen vittnar om en fortsatt frustration över hur svårt det är att få kontakt med försäkringskassan för att snabbt få stöd i en fråga som de flesta företag sällan har haft anledning att arbeta med. Glöm inte bort att majoriteten av företagen är små, av Almegas medlemsföretag har cirka 87 procent färre än 50 medarbetare. För de större företagen, som är spridda över hela landet, finns också problem kvar att lösa. De vill ha en företagsspecifik kontaktperson som kan öppna dörrar in i försäkringskassans byråkrati oavsett var medarbetarna är bosatta. En effektivisering av såväl företagens som försäkringskassans arbete skulle bli följden av detta.

För övrigt har sjukfrånvaron ännu inte sjunkit. Mellan augusti 2015 och augusti 2016 (senaste statistiken) har sjukpenningtalet ökat med 6,3 procent och sjukfall som är längre än ett år har ökat med 23,9 procent.

För att komma till rätta med detta behövs flera åtgärder:

Det behövs tydliga medicinska riktlinjer för att ge sjukskrivande läkare ett stöd i sjukskrivningsprocessen så att diagnoser behandlas på likartat sätt runt om i landet. Inte minst gäller det i frågor som rör den psykiska ohälsan. Företagens erfarenhet är att så inte alltid är fallet.

De olika rollerna i rehabiliteringskedjan behöver förtydligas. Det gäller inte minst att den enskilde också har ett ansvar och vad som händer ifall den enskilde inte fullgör sin del. Almega har föreslagit att fristående rehabiliteringsaktörer som kan lotsa den enskilde och samordna arbetet inrättas. Det finns medlemsföretag som kan åta sig den uppgiften.

Ännu har socialförsäkringsministern ingen anledning att känna stolthet. Det är lång väg kvar för att nå målet. Det är viktigt att komma ihåg att det är den offentliga sektorn som har den största sjukfrånvaron medan förslaget skulle slå som hårdast mot mindre privata företag. 

Vi arbetar redan aktivt genom parternas organ för arbetsmiljöfrågor, Prevent och vårt gemensamma försäkringsbolag AFA, för att främja friska arbetsplatser. 

Nu är det dags för Annika Strandhäll och regeringen att göra sitt jobb för att myndigheter och regelverk ska stödja våra medlemmars arbete för att hålla tillbaka ökande sjukskrivningar.

Debatt/ Arbete

Hur löser vi ohälsan?

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ser det kritiserade och tillbakadragna förslaget om hälsoväxling som en framgång. Resultatet - arbetsgivarnas avsiktsförklaringar - är, enligt henne, en viktig nyckel för att få ner sjuktalen. Almega håller inte med.De åtgärder som behövs ligger utanför arbetsgivarnas ansvarsområde och dessutom var förslaget om hälsoväxling utpressning, skriver Ulf Lindberg , näringspolitisk chef på Almega
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Arbete

17 februari

Nytt steg i unik satsning på tillit i förvaltningen

Laura Hartman mfl, docent och ordförande i Tillitsdelegationen
15 februari

”LO håller ny underklass borta från jobben”

Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor Timbro
12 februari

Stadsodling en väg till integration

Malin Larsson, husdjursagronom

Senast publicerat

17 februari

Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

Karin Svensson Smith mfl, riksdagsledamot (MP)
17 februari

”Bibliotekarier ska inte agera väktare”

Sara Roberts, tf förbundsordförande i DIK
17 februari

”Styrkan i kulturen är mångfald och innovation”

Rasmus Jonlund mfl, liberala riksdags- och kommunpolitiker i kulturen
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här