”Allvarliga brister i bonus-malus”

Miljö. Inför ett bonus-malus-system där alla sorters miljöbilar gynnas. Energigas instämmer i kritiken mot den presenterade statliga utredningen, men även om bristerna är allvarliga så kan de enkelt åtgärdas.
Maria Malmkvist , vd Energigas Sverige
Annons

Replik. Fredrik Daveby och Carl Zeidlitz från Motormännens Riksförbund framhåller i sin artikel "Ge vanliga bilister en morot" att det föreslagna bonus-malus-systemet, som presenterades i våras, slår fel. De nämner bland annat att klimatvinsterna är begränsade, samt att biogas och andra biodrivmedel inte gynnas av förslaget. 

Energigas Sverige delar helt den kritiken. Bristerna i utredningen är allvarliga, men kan åtgärdas. 

I veckan gick remisstiden för förslaget ut. Vi visar i vårt remissvar hur förslaget enkelt kan modifieras så att bonus-malus-systemet bidrar till verklig klimatnytta och kan införas, enligt utredningens tidplan, 2018. Det är nödvändigt.

Annons

Den nya bonus-malus-modellen kommer i princip att fungera som den nya miljöbilsdefinitionen. De bilar som får bonus kommer att betraktas som ”riktiga” miljöbilar. Denna signal blir viktig för att konsumenterna ska kunna göra rätt miljöval i bilhallen. Därför är det viktigt att fordon som verkligen använder bränsle med störst klimatreduktion gynnas i modellen. 

Daveby och Zeidlitz skriver mycket riktigt att fordon som använder biogas bör premieras på samma sätt som el- och laddhybridfordon eftersom dessa fordon har lika liten, eller mindre, klimatpåverkan. Men så är inte förslaget utformat, eftersom det grundas på Vägtrafikregistrets uppgifter om fordons koldioxidutsläpp. I verkligheten uppgår gasbilars utsläpp till endast hälften av vad Vägtrafikregistret anger. 

Detta måste naturligtvis modifieras i den bonus-malus-modell som införs så att ”riktiga” miljöbilar med låg klimatpåverkan gynnas med bonus. Genomförs denna förändring kan fler miljöbilar bli tillgängliga till överkomliga priser för privatpersoner, en kundgrupp som lyfts fram av Daveby och Zeidlitz. Om ”malus”-delen i förslaget, den förhöjda fordonsskatten, förlängs från tre till fem år förbättras dessutom andrahandsvärdet för exempelvis gasfordon och laddhybridfordon, så att de kan säljas på den svenska marknaden i stället för att exporteras utomlands. Då blir fler riktiga miljöbilar tillgängliga i Sverige till bra priser. 

Om bonus-malus-systemet utformas rätt kan det ge miljöbilsförsäljningen en ordentlig skjuts framåt. Det skulle ge den svenska produktionen av biogas och andra biodrivmedel ett nödvändigt uppsving. vilket i sin tur skulle skapa fler gröna jobb i en bransch där Sverige har en spetskompetens som resten av världen efterfrågar allt mer. 

Ett rätt utformat bonus-malus-system skulle framförallt gynna klimatet och miljön. De bilar som drivs med fossila bränslen skulle bli färre – inte fler som utredningens egen konsekvensanalys förutspår. Klimatreduktionen skulle peka mot Miljömålsberedningens mål att utsläppen ska vara 70 procent lägre till år 2030 – inte den ynka procents klimatreduktion som utredningen själv tror att deras förslag leder till.

Kritiken mot bonus-malus-förslaget har varit mycket omfattande. Det kommer regeringens sammanställning av remissvaren, som nu pågår, också att visa. Nu är det upp till våra folkvalda att modifiera förslaget så att det styr mot verklig klimatnytta. 

Energigas Sveriges remissvar kan läsas här: http://energigas.se/Om-oss/VaraAsikter/Remisser

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Miljö

27 mars

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
16 mars

Ställ krav på fler hus byggda i trä

Roberto Crocetti mfl, professor i konstruktionsteknik, LTH
14 mars

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Ann-Christin L Frickner mfl, nätverket KOMPASS

Senast publicerat

Idag 16:31

Replik: Politiker ska inte styra över teaterscenerna!

Saga Axmalm , vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Göteborg
Idag 15:40

Stoppa regeringens upphandlingslag - igen!

Carina Lindfelt & Birgitta Laurent, avdelningschef Arbetsmarknad / expert på upphandlings- och konkurrensfrågor, Svenskt Näringsliv
Idag 11:41

Låt funktionsnedsatta arbeta i omsorgen

Monica Lingegård, vd Samhall
Idag 09:12

”Skärp kraven för miljövänliga hus”

Pernilla Winnhed mfl, vd Energiföretagen Sverige

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här