Alliansen: ”Fusket med bidrag måste upphöra”

Socialförsäkringar. Det är angeläget att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar, skriver företrädare för allianspartierna.
Johan Forssell mfl , riksdagsledamot (M)
Annons

Människor ska kunna lita på att deras skattemedel används effektivt och inte missbrukas. I dag väntas riksdagen bifalla Alliansens gemensamma förslag att Försäkringskassan återkommande ska mäta storleken på de felaktiga utbetalningarna i socialförsäkringssystemen. Nu blir det upp till regeringen att agera för att minska bidragsfusket.

Sverige har ett generöst och i grunden väl fungerande socialförsäkringssystem som vi vill slå vakt om. Försäkringskassan betalar årligen ut mer än 200 miljarder kronor i olika förmåner, till exempel sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn. 

För att ett system med den omfattningen ska vara långsiktigt hållbart krävs att ändamålet uppfattas som angeläget av medborgarna, att det administreras väl och är så fritt som möjligt från missbruk. Det behöver också vara ekonomiskt stabilt över tid eftersom stora svängningar påverkar andra områden i statsbudgeten.

Annons

Med andra ord är det rimligt att både kräva ordning och reda inom systemen och att ställa höga krav på att inga bidrag ska betalas ut felaktigt. Ett första steg i arbetet mot felaktiga utbetalningar är dock att man känner till hur stort problemet är och inom vilka områden det är mest omfattande. Att känna till omfattningen är viktigt för att kunna prioritera bland de olika förmånerna och för att uppskatta om arbetet med att motverka de felaktiga utbetalningarna har uppnått önskad effekt.

Det är mot den bakgrunden som vi ska se Riksrevisionens granskning om felaktiga utbetalningar och det är därför det är så viktigt att riksdagen nu agerar i enlighet med Riksrevisionens förslag.

I rapporten framgår att den senaste omfattningsstudien genomfördes år 2010 och enligt den uppgick de sammantagna felaktiga utbetalningarna till knappt 16 miljarder för socialförsäkringen. Därefter har varken regeringen eller Försäkringskassan genomfört eller efterfrågat någon ny undersökning som kan visa storleken på de felaktiga utbetalningarna. Riksrevisionen har därför rekommenderat regeringen att tillse att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på de felaktiga utbetalningarna.

Regeringen har motsatt sig detta med hänvisning till att man tycker sig kunna bedöma arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar utan att göra en övergripande skattning. Regeringens uppfattning har fått stöd av Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Socialförsäkringsutskottet som menar att regeringen redan ”vidtagit åtgärder”.

Allianspartierna finner denna inställning märklig. Vi menar att i en så viktig fråga där Riksrevisionen presenterat konkreta förbättringsförslag så räcker inte det som svar. 

Därför har vi tillsammans lagt ett förslag på riksdagens bord om att regeringen ska åläggas att göra som Riksrevisionen föreslår och se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar. Med denna information som grund bör fler åtgärder vidtas för att stärka kontrollerna när så är påkallat och säkerställa att skattebetalarnas medel inte missbrukas.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll måste ta till sig av det Alliansförslag som riksdagen förväntas tillkännage för regeringen. Fusket inom bidragssystemen måste upphöra.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Ekonomi

Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
22 mars

”Vårdpersonal förlorar på sänkt brytpunkt”

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
21 mars

”Höga marginalskatter ger lägre skatteintäkter”

Johan Lidefelt, skatteexpert, Svenskt Näringsliv
16 mars

”Samla alla bidrag i en trygghetsförsäkring”

Alireza Akhondi , ledamot (C) Stockholms läns distriktsstyrelse

Senast publicerat

Idag 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL
Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här