”Agera mot IS-krigarna nu, Alice Bah Kuhnke”

Terrorism. De senaste åren har alldeles för många unga människor åkt för att ansluta sig till terrororganisationen Daesh. Samhällets insatser före och efter terrorkrigsresorna håller inte måttet. Centerpartiet kräver att demokratiminister Alice Bah Kuhnke agerar hårdare i frågan i enlighet med den överenskommelse om terrorbekämpning som ingicks mellan allianspartierna och regeringen i december 2015.
Johan Hedin , rättspolitisk talesperson (C)
Annons

Det var i söndagens SVT Agenda som demokratiminister Bah Kuhnke lade ansvaret på de återvändande på kommunerna och det stämmer att ansvaret i det yttersta ledet ligger på kommunerna. Men i överenskommelsen ingår också att regeringen ska överväga vilka åtgärder som ska vidtas om kommunerna inte lever upp till detta ansvar. Av sådana åtgärder har vi ännu inte sett någonting.

Det åligger också regeringen att förse kommunerna med de verktyg som krävs för att kunna hantera denna stora, komplicerade och viktiga fråga. Turerna med den nationella samordnaren är olyckliga och regeringen måste återkomma med svar på hur detta arbete kan fortgå på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan att tappa tempo.

En annan viktig punkt som lyftes i överenskommelsen var att sätta stopp för att offentliga medel går till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. Överenskommelsen tryckte på vikten av att ”bidragsgivare säkerställer att offentliga medel inte ges till organisationer som sprider våldsbejakande budskap… Det gäller i synnerhet budskap som förespråkar terrorism ”. För att få statsbidrag måste en organisation även leva upp till grundläggande demokratiska värderingar.

Annons

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska titta på hur religiösa samfund får sina bidrag. Det är bra, men lokala föreningar och liknande glöms bort. Detta trots att risken är stor att inte bara religiösa samfund sprider skadliga budskap utan även en mängd andra typer av föreningar. Här behöver regeringen göra det tydligt att det allmänna inte ska bidra till att våldsamma budskap sprids, vare sig pengarna kommer från statskassan, kommunerna eller exempelvis allmänna arvsfonden.

Kriminalvården är den lämpligaste platsen för förhärdade våldsverkare. Där finns resurser och kunskap för att arbeta med den dömda och samhället är säkrare när radikaliserade terrorkrigsresenärer finns bakom lås och bom. När det gäller de som kommer tillbaka från stridsområden är det ofta svårt att bevisa exakt vilka strider de deltagit i. 

Centerpartiet vill att redan samröre med en terrorlistad organisation ska kriminaliseras, så som lagen är i Norge. Det skulle göra det lättare att straffa dem som deltagit i terroristverksamhet och ge Kriminalvården möjlighet att behandla dem som döms.

Problemet med återvändande terrorkrigsresenärer är här och nu. Det finns inget utrymme att skjuta ifrån sig ansvar. Alice Bah Kuhnke och den regering hon ingår i måste agera. Det vi har kommit överens om måste på plats och fler åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Demokrati

IS-återvändarna

Vad behövs göras? Vad har kommunerna för roll? Bör ansvaret flyttas till en annan minister? Debatten rullar på.
Klicka här för att delta i debatten

4 inlägg i denna debatt

Dela den här debatten

Fler artiklar om Demokrati

Idag 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Igår 05:45

Ge allmänheten insyn i EU-budgeten

Max Andersson & Staffan Dahllöf, EU-parlamentariker (MP) / rapportförfattare
Igår 05:45

”Mötesplatser medel mot ungdomars utsatthet”

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
28 mars

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
28 mars

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL

Senast publicerat

Idag 06:15
Idag 05:45

”Välfärdsdebatten måste handla om medborgarna”

Lena Dahlstedt & Klara Palmberg Broryd, Nacka kommun
Idag 05:45

”Utveckla de regionala järnvägarna”

Helena Leufstadius mfl, vd Svensk kollektivtrafik

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här