Även ett förnybart elsystem kräver investeringar

Energipolitik. Sverige har goda förutsättningar för en förnybar elproduktion. Men i dag tränger subventioner till mogen teknik tillsammans med skatter på vatten- och kärnkraft ut annan kostnadseffektiv, leveranssäker och koldioxidsnål elproduktion.
Pernilla Winnhed , vd Svensk Energi
Annons

SLUTREPLIK Jag tänker inte säga emot Förnybarhetsrådets ordförande Charlotte Unger som i repliken ”Trygg elförsörjning med förnybart” skriver att Sverige har goda förutsättningar för förnybar elproduktion, för det har vi.

Jag tänker heller inte gå in på om de siffror som förs fram är realistiska eller genomförbara eftersom det, som Unger själv påpekar, beror på en mängd faktorer så som ekonomi och styrmedel, men också hur mycket som satsas på forskning och utveckling. 

Vad jag däremot vill framföra är att effektfrågan inte är så enkel att lösa som det låter. Egenskaperna när det gäller förmåga att leverera el, när den behövs som mest, varierar kraftigt mellan kraftslagen. Det visar data från Svenska kraftnät vars ansvar det är att hålla Sveriges elsystem i balans.

Annons

Våra tre största kraftslag är vattenkraft, kärnkraft och på tredje plats vindkraft. En kall vinterdag räknar Svenska kraftnät med att 85 procent av vattenkraften är tillgänglig, 84 procent av kärnkraften och 11 procent av vindkraften. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Många av de åtgärder som Charlotte Unger räknar upp och som skulle kunna hjälpa till att balansera skillnader i tillgänglighet finns absolut - men många enbart på papperet. För oavsett om det handlar om produktionsteknik, nätutbyggnad, lagringslösningar eller något annat, så måste det finnas företag som vill och kan investera för att realisera lösningarna. Det har vi inte i dag. Elbranschen går på knäna och det gynnar ingen. Ett lågt elpris kan te sig positivt på kort sikt, men som vi alla vet - utan lönsamhet kan inga investeringar ske. 

I dag tränger subventioner till mogen teknik ut annan kostnadseffektiv, leveranssäker och koldioxidsnål produktion. Effektskatten och fastighetsskatten på vattenkraft sänker lönsamheten ytterligare i både kärnkraft och vattenkraft. Det bidrar till att kärnkraften avvecklas i förtid och hindrar utveckling och effektivisering av vattenkraften. Det är negativt för både samhällsekonomi och klimat.

Vad vi behöver är förutsättningar för att driva och investera i anläggningar som bidrar till att lösa effektfrågan. Dagens skatter, styrmedel och marknadsmodell ger inga sådana förutsättningar.

Sverige har i dag ett leveranssäkert elsystem, till 98 procent fritt från växthusgaser. Vi har absolut goda möjligheter till ytterligare förnybar elproduktion och att göra en långsiktig energiomställning på ett genomtänkt sätt.

Låt oss ta vara på detta fina utgångsläge, genom att inte avveckla fungerande produktion i förtid, sluta subventionera mogen teknik och genom att genast satsa på den forskning och utveckling som krävs för att vi i Sverige ska fortsätta hålla oss i framkant och samtidigt behålla en konkurrenskraftig industri.

Fler artiklar om Infrastruktur

13 januari

Privata monopol äger bredbandskunderna

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL
13 januari

C: Nio punkter för ökad boendeintegration

Christian Ottosson mfl, kommunalråd (C) Huddinge kommun
13 januari

Låt inte tillväxten gå på grund i Göteborg

Johan Büser mfl, riksdagsledamöter (S) för Västsverige
12 januari

Stockholms motorvägar krockar med klimatmålen

Marica Lindblad, (MP), kommunalråd Huddinge
12 januari

Hyresgästföreningens makt skadar hyresrätten

Lennart Sten & Reinhold Lennebo , Fastighetsägarna

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här