Äntligen en kursändring i skolan

Skolorganisation. Någonting håller på att hända inom den svenska skolan. Plötsligt finns förutsättningarna för alla parter att gräva ner stridsyxorna och äntligen börja dra åt samma håll. Jag hoppas att alla vill vara med i det arbetet och att vi till att börja med släpper gamla fiendebilder.
Per-Arne Andersson , avdelningschef SKL
Annons

REPLIK När Skolinspektionen, tillsammans med utbildningsministern, härom veckan presenterade sina slutsatser efter sex års granskning var budskapet en blandning av kritik och positiva utsikter. Det började med de problem som inspektionen sett under de år man funnits och slutade i löften om ökat stöd från staten till huvudmännen och samarbete mellan dessa nivåer. Äntligen! Det är förändringar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) länge efterlyst.

I debatten om skolan låter det ofta som att alla brister är de kommunala huvudmännens fel. Det är också i det spåret som Dagens Samhälles chefredaktör Mats Edman fastnar i, i sin krönika den 20/11. Det är riktigt som han skriver att friskolesektorn har högre meritvärde. Men han glömmer att många fler kommunala skolor gör ett fantastiskt arbete med elever som har en annan socioekonomisk bakgrund. Det syns inte i statistiken.

Läser man Skolinspektionens rapport – vilket fler borde göra – så pekas ut alla nivåer ut, inte bara huvudmännen. Lärarna får kritik för bristande undervisning, rektorer för bristande ledarskap och huvudmännen för att inte ta sitt ansvar att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Skolinspektionens slutsats är att många rektorer och lärare har lämnats ensamma av huvudmännen. 

Annons

Skolinspektionen granskar dock inte statens agerande, vilket är synd. Därför var det befriande att utbildningsministern vid presskonferensen sa att huvudmännen också har lämnats ensamma av staten. Regeringen anser att det är nödvändigt att förändra relationen mellan stat och huvudmän. Enligt ministern vill regeringen lämna den skoldebatt där ministrar och huvudmän skyller på varandra. 

Det var det bästa jag har hört på länge. En respektfull dialog, en ny retorik om skolan och en insikt om att stat och huvudmän behöver ha samma mål – det är centralt för att nå framgång. Vi behöver skapa en kultur av att ta ansvar – och det ska omfatta hela organisationen – lärarna, rektorer, förvaltning och kommunpolitiker. Och naturligtvis den statliga nivån! 

Handsken är kastad. Vill och vågar alla aktörer i skolans värld plocka upp den? Svårigheten är att släppa fiendebilder och gammal harm. Men vad är annars alternativet – hur länge ska elever och lärare arbeta i en miljö där så många starka krafter drar åt olika håll? Låt dagens förlorarspel bli ett win-win.

Skolinspektionen och Skolverket kommer i alla fall att bli tvungna att plocka upp handsken. Skolinspektionen har bestämt sig för att göra om sin tillsyn. De ska dels fokusera på de skolor som har svagast resultat, dels utveckla sin vägledning till kommuner såväl själva som tillsammans med Skolverket. Det här kommer att gynna alla skolors utveckling, inte minst de med svagast resultat. 

De problem som Skolinspektionen pekar på i sin rapport är kända sedan tidigare. Tillsammans med fler än 150 av landets kommuner driver därför SKL ett antal satsningar för att höja skolresultaten. De handlar bland annat om att

• Utveckla kommunernas ledning och styrning.
• Utveckla skolors interna arbete så att lärare kan lägga tid på rätt saker.
• Minska elevers avhopp från gymnasiet.
• Förenkla digitaliseringen av skolan och undervisningen.

SKL har också tagit fram stödmaterial om socioekonomisk resursfördelning och har förslag på hur statsbidrag kan utformas för att användas så effektivt som möjligt av alla kommunala huvudmän. Vi har också erfarenheter som kan komma till användning för att utveckla betygsättning och det nationella provsystemet.

Vi bidrar gärna med dessa och andra erfarenheter i en dialog med staten. En dialog där vi också hoppas på att få möta och lyssna på andra aktörer. Ökad samverkan är vad svensk skola behöver.

Fler artiklar om Skola

Igår 14:30

”Bonus verkningslös - höj lönerna i stället”

Ina Djurestål & Isak Skogstad, ordf Moderata Studenter / Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening
Igår 10:12

Diskriminering när privata förskolor blir utan lönelyft

Elisabeth Unell & Anders Röhfors , oppositionsråd (M) Västerås / kso (M) Arboga
27 september
26 september

MP: Regeringen håller skollöftena

Elisabet Knutsson, utbildningspolitisk talesperson (MP)
23 september

”Gamla regler stoppar utbildningen”

Linus Hammarlund m fl, ordförande Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

Senast publicerat

Idag 13:37

Regionalt självstyre slår mot dyslexipatienter

Helena Forne-Wästlund, doktorand och vårdföretagare
Idag 12:14

Shekarabi, förklara att marknaden inte är "fri"!

Sofie Granberg & Daniel Suhonen, utredare resp. chef, Katalys
Idag 12:14

L: Åkesson, lägg de ryska korten på bordet!

Anders Rehnberg & Maria Nilsson, Liberala ungdomsförbundet/ Liberala Kvinnor
Idag 10:54

Nyttja kommersiella mobilnät till blåljus!

Hélène Barnekow mfl, VD Telia Sverige AB
Idag 10:53

Glöm inte de strukturella löneskillnaderna, SKL

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här