Socialcheferna: Inte bättre äldrevård med fler regler

Vårdbemanning. Det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid och att våra äldre och anhöriga ska få veta vilken omsorg de har rätt till. Däremot är det orimligt att Socialstyrelsen ska styra hur detta ska ske.
Karl Gudmundsson mfl , Föreningen Sveriges Socialchefer
Annons

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, står upp för en kvalitativ socialtjänst där vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar genom att ge en god vård och omsorg som motsvarar både brukarens behov och verksamhetens krav på effektivitet.

På DN Debatt den 7 april skriver Socialstyrelsen och fem pensionärsorganisationer att ”kommunernas nej till regler hotar kvalitet och värdighet” och menar att en tredjedel av landets boenden har otillräcklig bemanning och bristande kvalitet. Den bilden delar inte FSS.

I den senaste brukarundersökningen var 9 av 10 nöjda eller mycket nöjda med den vård och omsorg som de får på sitt särskilda boende. Lika många hade förtroende för personalen och upplevde att de var trygga på sitt boende. Internationellt sett har Sverige kanske världens bästa äldreomsorg, konstaterade OECD i en oberoende rapport 2014.

Annons

Debattörerna skriver att ”mycket inom äldreomsorgen fungerar bra och de anställda gör dagligen fantastiska insatser med stort engagemang”. Den bilden delar FSS till fullo.

Vi är väl medvetna om att Sverige står inför stora utmaningar och att det finns särskilda boenden som har nödvändiga förbättringsarbeten att göra. Men kärnvärden som kvalitet, värdighet och trygghet uppstår inte genom Socialstyrelsens föreslagna bemanningsföreskrifter. Lösningen ligger i stället hos våra fantastiska medarbetare, som tillsammans med brukaren kan hitta nycklarna till god livskvalitet för just honom eller henne.

För FSS är det inte bara rimligt, det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid, att våra äldre och anhöriga ska få veta vilken omsorg de har rätt till och att den som har fattat besluten också följer upp dem. Däremot anser FSS att det är orimligt att Socialstyrelsen ska styra hur detta ska ske.

Vad behöver då göras?

Vi behöver bemanna varje enhet utifrån dess unika behov. I den ”Östersundsstudie” som nyligen avslutades och som omfattade ett kommunalt drivet och ett privat drivet äldreboende – allt övrigt lika – synliggjordes bland annat vikten av en flexibel personalbemanning som utgår från de boendes varierande behov.

Vi behöver fortsätta arbeta med att alla brukare ska ha en levande genomförandeplan.

Vi behöver fortsätta utveckla vår förmåga att skapa måltidsupplevelser som den enskilde kan längta till och njuta av.

Vi behöver bli ännu bättre på att jobba hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Vi behöver använda ny teknik – självklart i samklang med den enskildes önskemål – för att komplettera personalens arbete med kvalitet och säkerhet.

Vi behöver däremot inte fler statliga detaljregleringar för att nå bättre kvalitet. Vår erfarenhet som socialchefer säger att det tvingar huvudmännen att binda upp resurser på fel ställen i organisationen, vilket försvårar den så viktiga pågående utvecklingen.

För vi vet att det runtom i Sverige pågår ett utvecklingsarbete som kan sammanfattas med Tomas Tranströmers ord: ”Du blir aldrig färdig och det är som det ska”. Vi välkomnar därför debattörernas ansats om en återupptagen dialog om hur staten bäst kan stödja kommunernas utveckling av en än bättre äldreomsorg. FSS medverkar mer än gärna i en sådan dialog.

Debatt/

Skärpta bemanningskrav?

Är skärpta krav på bemanning vägen till bättre kvalitet inom äldrevården? Åsikterna går isär.
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 14:51

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna
23 maj

Politikerna måste återta makten över assistansen

Thomas Jansson & Stig Nyman, FUB/Handikappförbunden
20 maj

Regeringen satsar stort på eftersatt socialtjänst

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
20 maj

Så kan socialtjänsten motverka extremism

Ann Jönsson & Beatrice Hopstadius, utredare / enhetschef Socialstyrelsen

Senast publicerat

Idag 05:45

Modernisera insatserna för barnen i sommar

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund
Idag 05:45

Regeringens oklara besked grumlar flyktingpolitiken

Johan Forssell mfl, riksdagsledamot (M)
Igår 15:02

”Obligatoriskt skolval löser inte problemen”

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson (V)
Igår 14:51

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna
Igår 11:29

Försämrat företagsklimat hot mot jobb och välstånd

Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer Svenskt Näringsliv

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här