Socialcheferna: Inte bättre äldrevård med fler regler

Vårdbemanning. Det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid och att våra äldre och anhöriga ska få veta vilken omsorg de har rätt till. Däremot är det orimligt att Socialstyrelsen ska styra hur detta ska ske.
Karl Gudmundsson mfl , Föreningen Sveriges Socialchefer
Annons

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, står upp för en kvalitativ socialtjänst där vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar genom att ge en god vård och omsorg som motsvarar både brukarens behov och verksamhetens krav på effektivitet.

På DN Debatt den 7 april skriver Socialstyrelsen och fem pensionärsorganisationer att ”kommunernas nej till regler hotar kvalitet och värdighet” och menar att en tredjedel av landets boenden har otillräcklig bemanning och bristande kvalitet. Den bilden delar inte FSS.

I den senaste brukarundersökningen var 9 av 10 nöjda eller mycket nöjda med den vård och omsorg som de får på sitt särskilda boende. Lika många hade förtroende för personalen och upplevde att de var trygga på sitt boende. Internationellt sett har Sverige kanske världens bästa äldreomsorg, konstaterade OECD i en oberoende rapport 2014.

Annons

Debattörerna skriver att ”mycket inom äldreomsorgen fungerar bra och de anställda gör dagligen fantastiska insatser med stort engagemang”. Den bilden delar FSS till fullo.

Vi är väl medvetna om att Sverige står inför stora utmaningar och att det finns särskilda boenden som har nödvändiga förbättringsarbeten att göra. Men kärnvärden som kvalitet, värdighet och trygghet uppstår inte genom Socialstyrelsens föreslagna bemanningsföreskrifter. Lösningen ligger i stället hos våra fantastiska medarbetare, som tillsammans med brukaren kan hitta nycklarna till god livskvalitet för just honom eller henne.

För FSS är det inte bara rimligt, det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid, att våra äldre och anhöriga ska få veta vilken omsorg de har rätt till och att den som har fattat besluten också följer upp dem. Däremot anser FSS att det är orimligt att Socialstyrelsen ska styra hur detta ska ske.

Vad behöver då göras?

Vi behöver bemanna varje enhet utifrån dess unika behov. I den ”Östersundsstudie” som nyligen avslutades och som omfattade ett kommunalt drivet och ett privat drivet äldreboende – allt övrigt lika – synliggjordes bland annat vikten av en flexibel personalbemanning som utgår från de boendes varierande behov.

Vi behöver fortsätta arbeta med att alla brukare ska ha en levande genomförandeplan.

Vi behöver fortsätta utveckla vår förmåga att skapa måltidsupplevelser som den enskilde kan längta till och njuta av.

Vi behöver bli ännu bättre på att jobba hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Vi behöver använda ny teknik – självklart i samklang med den enskildes önskemål – för att komplettera personalens arbete med kvalitet och säkerhet.

Vi behöver däremot inte fler statliga detaljregleringar för att nå bättre kvalitet. Vår erfarenhet som socialchefer säger att det tvingar huvudmännen att binda upp resurser på fel ställen i organisationen, vilket försvårar den så viktiga pågående utvecklingen.

För vi vet att det runtom i Sverige pågår ett utvecklingsarbete som kan sammanfattas med Tomas Tranströmers ord: ”Du blir aldrig färdig och det är som det ska”. Vi välkomnar därför debattörernas ansats om en återupptagen dialog om hur staten bäst kan stödja kommunernas utveckling av en än bättre äldreomsorg. FSS medverkar mer än gärna i en sådan dialog.

Debatt/

Skärpta bemanningskrav?

Är skärpta krav på bemanning vägen till bättre kvalitet inom äldrevården? Åsikterna går isär.
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

23 februari

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
13 februari

Saknas politiskt intresse för våra rättigheter

Björn Häll Kellerman & Lars Hagström, Förbundet Unga Rörelsehindrade resp Förbundet för delaktighet och jämlikhet

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här