Äldrepeng bättre än
trubbig upphandling

Upphandling. Att använda LOU inom äldreomsorgen är lika genomtänkt som att använda en motorsåg vid hjärnkirurgi. Därför är det dags att skrota dagens trubbiga upphandlingsinstrument och låta de äldres egna röster och åsikter om sina boenden stå i centrum för urvalen.
Thorbjörn Larsson , vd Vårdalstiftelsen
Annons

Debatten om kvaliteten på upphandlingar är vällovlig. Det finns nog få sammanhang där det är så lätt att förväxla form och innehåll som när det handlar om upphandling. Jag träffade nyligen en vd för ett privat vårdbolag som berättade att bolaget hade diskvalificerats på grund av att man skickat in fel årsredovisning. Att kvaliteten på själva produkten är excellent kunde aldrig komma patienterna till del på grund av formfel.

Exemplet kan tyckas surrealistiskt men är vanligare än man tror. Likväl som man kan ISO-certifiera en flytväst av betong så kan den som missbrukar upphandlingsinstrumentet säkert göra allt korrekt vad gäller form men totalt missa innehållet. När det gäller offentliga upphandlingar blir beslutsprocessen ofta mycket svår eftersom de som skall fatta besluten har liten eller i värsta fall ingen sakkunskap, varför fokus blir just formfrågorna. Den som suttit i en politisk beslutsförsamling vet vad jag talar om, likväl som den som försökt lägga anbud där skall-kraven i värsta fall missar verksamhetens kvalitet.

Men mitt bidrag till denna debatt handlar inte om detta. Vad jag skulle vilja diskutera är det som en välrenommerad upphandlingsexpert sade för några år sedan i en diskussion om upphandlingar inom vård och omsorgsområdet. Han sade ungefär så här: "Ja, egentligen tror jag inte LOU passar överhuvud taget för den här typen av tjänster".

Annons

Kanske är det precis där skon klämmer. Det går att diskutera och försöka förbättra upphandlingsförfarandet efter bästa förmåga. Men till syvende och sist är det inte där problemet ligger. Det blir som att använda motorsåg vid hjärnkirurgi. Lagen om offentlig upphandling (LOU) passar säkert bra när jag ska köpa en ny kopieringsapparat, bygga hus, köpa spik och skruv eller investera i nya lok. Men när det handlar om något så komplext och komplicerat som omsorg och vård av människor passar inte upphandling. Det går aldrig att göra ett förfrågningsunderlag som tar hänsyn till all möjlig mänsklig variation. Upphandling är fel verktyg för det ger inte människor den bästa vården, det kan möjligen ge billig vård men det kan vara något helt annat. Den som vill driva någon typ av Ikea-verksamhet kan säkert ha hjälp av bra upphandlingar men den som skall bedriva sjukvård och social verksamhet som innehåller så många parametrar som inte går att fånga med skall-krav måste hitta andra metoder.

De flesta av oss förstår nog vad jag menar, men för säkerhets skull tar jag ett exempel. Det finns en stor portion etiska överväganden i all social omsorg och sjukvård. Etik kan inte upphandlas, vilket kan få som konsekvens att just den dimensionen riskerar att tappas bort.

Vad är då alternativet? Finns det ett enkelt sätt att göra annorlunda? Förmodligen inte. Men för att se alternativen måste diskussionen nu komma igång på allvar. Inom äldreomsorgen finns många förespråkare, mig inkluderad, för införandet av en äldrepeng i kombination av en certifiering av äldreboenden. En äldrepeng innebär att brukaren i högre grad får definiera och avgöra var han eller hon helst vill bo. Att certifiera äldreboenden är en annan möjlig väg att gå. Det låter sig inte göras lätt, många är de parametrar som måste beaktas.

Ytterligare ett sätt att avgöra ett äldreboendes duglighet skulle kunna vara att låta brukarna själva delta i bedömningen – varför inte en kvalitetspremie till de boenden som uppskattas av flest? Det är hög tid att diskussionen om framtidens urvalsförfarande kommer igång. Det vi vet med säkerhet är att LOU inte borde finnas med bland alternativen. Låt oss en gång för alla skilja på skruvar och människor.

Fler artiklar om Omsorg

23 februari

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad
13 februari

Saknas politiskt intresse för våra rättigheter

Björn Häll Kellerman & Lars Hagström, Förbundet Unga Rörelsehindrade resp Förbundet för delaktighet och jämlikhet

Senast publicerat

Igår 14:36

”Reepalus förslag hot mot mångfald och valfrihet”

Märta Stenevi & Nils Karlsson, Miljöpartiet i Malmö
Igår 13:37

Replik: Normerna är problemet – inte slöjan

Kashif Virk, Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm
Igår 10:31

Replik: Kommunala tvätterier är visst en bra idé

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L) Landskrona
Igår 06:00
Igår 05:45

Med rätt villkor kan vi bygga ut för mer grön el

Karin Medin mfl, vd Söderenergi och styrelseordförande Svebio

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här