29 miljarder till tillväxt och jobb i hela Sverige

Miljö. I veckan presenterar alliansregeringen förslag på hur 29 miljarder kronor ska investeras för jobb i växande företag. Nu ökar vi satsningarna för en grön ekonomi, stärkt innovation, entreprenörskap och kompetensutveckling inom ramen för EU:s strukturfonder, skriver näringsminister Annie Lööf (C) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).
Annie Lööf m fl , näringsminister (C)
Annons

Den ekonomiska kärnan i det europeiska samarbetet är EU:s sammanhållningspolitik och de två fonderna, regional- och socialfonden, som sammanlagt utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget. Medlen ska gå till investeringar för stärkt konkurrenskraft.

I dag är 200 000 fler sysselsatta än 2006 trots en utdragen lågkonjunktur. Vi hör också till de länder som har högst arbetskraftdeltagande och sysselsättningsgrad i EU. Men jobben behöver bli fler och komma ännu fler till del. Sammanhållningspolitiken är ett viktigt verktyg för att skapa bättre förutsättningar för fler och växande företag, framväxten av nya jobb och ett mer innovativt näringsliv som kan skapa en fortsatt långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige. Vi kommer att bygga vidare på goda resultat från den tidigare programperioden. Regionalfonden har bidragit till 17 700 nya företag och Socialfonden har rustat människor och fått fler i jobb. 

Alliansregeringen har nu beslutat om våra prioriteringar för hur de 29 miljarder kronorna ska användas i Sverige 2014-2020. De nio regionalfondsprogrammen och det socialfondsprogram vi lämnar till EU-kommissionen för godkännande fokuserar på de strukturella utmaningar Sverige står inför. 

Annons

Fler konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Det är framförallt mindre och växande företag som står för tillväxten av nya jobb i Sverige. Kan vi skapa en jordmån där företag kan växa; till exempel genom affärs- och innovationsrådgivning, förbättrat regionalt företagsklimat och bättre kapitalförsörjning, kan fler få jobb. 4.8 miljarder går till satsningar på den jobbskapande sektorn i svensk ekonomi.

Stärka forskning och innovation. Sverige rankades i fjol som världens näst mest innovativa land, men vi har fortfarande utmaningar med att vidareutveckla innovationer till kommersiella produkter. Att svenska företag i tätt sammarbete med universitet fortsätter att pressa gränserna och kommersialiserar uppfinningar, inom allt mellan tung industri till biomedicin, är avgörande för att Sverige ska kunna konkurrera. 4.5 miljarder kronor inriktas mot innovation, forskning och teknisk utveckling.

Ökad kompetens och fler i jobb. I dag är det fler som har ett jobb men det behöver bli ännu fler. Vi ska ha en smart, hållbar och inkluderande arbetsmarknad. Det handlar om att fler ska få möjlighet till jobb och om ett hållbart arbetsliv. Därför fortsätter vi att utveckla och förstärka jobbpolitiken. 12,7 miljarder kronor går till kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden; stärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv; bredare vägar till jobb och företagande för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden; och satsningar på fler unga i jobb och utbildning.

En mer miljövänlig ekonomi. Europa som helhet behöver minska sina koldioxidutsläpp. 2.7 miljarder kronor kommer att riktas mot energieffektivisering och utveckling av förnybar energi, vilket är en femdubbling jämför med tidigare period. Pengarna kommer bland annat att gå till demonstrationsanläggningar och testverksamhet för ny koldioxidsnål teknik. 

Genom utvecklad samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå skapas förutsättningar för fler jobb i hela landet. Det är tillsammans som vi bygger Sverige starkt även i framtiden.

Fler artiklar om Arbete

13 januari

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Nicole Wolpher mfl, intressepolitisk ombudsperson för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
11 januari

Stockholmsmoderaterna – Sveriges största bypolitiker

Johan Persson , (S), Ordförande Landsbygdskommittén och kommunalråd Kalmar kommun
11 januari

De ”enkla” jobben leder till psykisk ohälsa

Ida Harju Håkansson, socialdemokrat som driver bloggen Alliansfritt Sverige

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här