19 955 upphandlingar som kan lyfta klimatarbetet

Upphandling. De offentliga inköpen utgör nästan en femtedel av Sveriges BNP. Den stora omfattningen gör dem till ett strategiskt styrinstrument på miljöområdet. Ett instrument som med EU:s nya upphandlingsdirektiv kan användas betydligt mer effektivt än i dag, skriver tre företrädare för Klimatriksdag 2014.
Francisco Contreras m fl , Klimatriksdag 2014
Annons

Återigen har mänskligheten slagit rekord. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären nådde rekordnivåer 2012, enligt World Meteorological Organization. Utsläppen riskerar att orsaka katastrofala klimatförändringar om vi fortsätter som hittills, slår FN:s klimatpanel fast. Den globala medeltemperaturen kan öka med fem grader och haven stiga med en meter.

I Sverige riskerar en stor del av Skåne och andra kustområden att slukas av havet. Mer än 23 000 byggnader kan hamna i vattnet, enligt länsstyrelsen i Skåne. Andra delar av vårt land kommer att drabbas av fler översvämningar.

Antalet upphandlingar fortsätter att öka. Mellan 2009 och 2012 har de ökat med 17 procent, från 17 050 till 19 955, visar ny statistik från Konkurrensverket. Sveriges offentliga upphandlingar utgör en marknad värd 560-670 miljarder kronor per år, eller nästan en femtedel av Sveriges BNP. Omfattningen gör dem till strategiska redskap för kommuner, landsting och myndigheter att tackla klimatfrågan. EU slår i sin strategi Europa 2020 fast att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att stödja övergången till en resurssnål ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Därför är det positivt att EU-parlamentet i förra veckan röstade för ett nytt upphandlingsdirektiv.

Annons

Nu kommer det att bli lättare att ställa miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen utan att köparen hamnar i en härva av överklaganden. Förutsättningar skapas för att upphandlingen kan bidra till att Sverige ”uppnår miljömålen och skapar incitament för tekniksprång och helt nya sätt att organisera både produktion och konsumtion”, som den statliga offentliga utredningen Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling formulerar det.

Vi utsätter framtida generationer för oerhörda risker. Enligt riksdagens generationsmål ska vi lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta. Därför bör varje upphandling, varje inköp och varje investering analyseras ur ett miljöperspektiv: Hur kan just detta behov lösas så att det samtidigt bidrar till att skapa en hållbar och resurssnål utveckling med minimala utsläpp av växthusgaser?

Bland annat denna fråga kommer att diskuteras på Klimatriksdag 2014 i Norrköping i juni, som är ett initiativ av ett stort antal folkrörelser, folkhögskolor och bildningsförbund. Vi bjuder in medborgare, kommuner och landsting att engagera sig i Klimatriksdag 2014, som syftar till att samla konkreta förslag, initiativ och engagemang för att påskynda Sveriges arbete för att avveckla de fossila bränslena. Vi uppmanar också riksdagen, landstings- och kommunfullmäktigen att ge inköpsansvariga tydliga riktlinjer om att miljökriterier ska ges större tyngd vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar.

Fotnot: Artikelförfattarna är engagerade i Klimatriksdag 2014

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Upphandling

Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen
22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
27 januari

Luleå vill ha schysta villkor vid upphandling

Yvonne Stålnacke mfl, kommunalråd (S), Luleå
9 januari

Samhället tjänar på att geodata blir öppen data

Erik Lakomaa, disputerad forskare i ekonomi
27 december 2016

Landstinget borde lägga mer pengar på konsulter

Peter Englén & Anders Troedsson, teamkonsulter

Senast publicerat

Idag 16:20

Sämre konkurrenskraft med kommunal högskola

Göran Arrius, ordförande Saco
Idag 14:31

LUF: Låt polisstudenter utreda vardagsbrott

Joar Forsell, förbundsordförande LUF
Idag 11:32

Kommunal högskola felaktig slutsats av Saco

Johan Persson mfl, Parlamentariska landsbygdskommittén
Idag 11:27

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Gunnar Akner mfl, nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården
Idag 10:38

Nej, SKL styrs inte från Rosenbad

Lena Micko mfl, ordförande (S) SKL

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här