Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 1 december 2016. 

S, MP och V lika stora tillsammans som Alliansen.

Uppdaterad 1 december 2016 med data från SCB, vikt 28%. Totalt antal intervjuade 18 245. 76 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).