Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 29 augusti 2016. 

Socialdemokraterna har ökat med 2,8 procentenheter sedan årsskiftet.

Uppdaterad 29 augusti 2016 med data från Ipsos, vikt 10%. Totalt antal intervjuade 18 144. 76 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).