Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 23 mars 2017. 

Sverigedemokraterna nu större än Moderaterna i DS Poll of Polls.

Uppdaterad 23 mars 2017 med data från Novus, Ipsos samt Yougov, vikt 22, 9 respektive 8 %. Totalt antal intervjuade 18 381. 75 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).