Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 13 januari 2017. 

Stärkt stöd för M i senaste mätningen från Demoskop.

Uppdaterad 13 januari 2017 med data från Demoskop, vikt 7%. Totalt antal intervjuade 18 525. 75 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).