Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 26 maj 2016. 

Miljöpartiets ras i opinionen fortsätter

Uppdaterad 26 maj 2016 med data från Yougov, vikt 11 %. Totalt antal intervjuade 14 249. 66 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).