Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 26 september 2016. 

Vänsterpartiet har ökat med en procentenhet på ett år i DS Poll of polls.

Uppdaterad 26 september 2016 med data från Inizio, vikt 13%. Totalt antal intervjuade 18 368. 75 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).