Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 24 februari 2017. 

Centerpartiet över tio procent i DS Poll of Polls.

Uppdaterad 24 februari 2017 med data från Sentio, vikt 4 %. Totalt antal intervjuade 18 473. 75 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).