Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 23 juni 2016. 

M har ökat drygt tre procentenheter på sex månader.

Uppdaterad 23 juni 2016 med data från Yougov, vikt 9 %. Totalt antal intervjuade 16 528. 74 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).