Dagens Samhälle Poll of polls

Uppdaterad 21 oktober 2016. 

Centerpartiet har ökat 1,1 procentenhet sedan mars i DS Poll of polls.

Uppdaterad 21 oktober 2016 med data från Yougov, vikt 8%, samt Inizio, vikt 13%. Totalt antal intervjuade 18 405. 75 procent av rösterna härstammar från telefonintervjuer baserade på obundna slumpmässiga urval (OSU).

Dagens Samhälle Poll of polls

Dagens Samhälle Poll of polls visar konsensusopinionen just nu i Sverige. Siffrorna utgör ett vägt genomsnitt av flera undersökningar.

Dagens Samhälle Poll of polls är en löpande sammanvägning av de 7–9 senaste opinionsundersökningarna. De institut som tas med är Demoskop, Ipsos, Novus, SCB, Sentio (webbpanel), Sifo, Skop, Inizio (webbpanel) samt YouGov (webbpanel).