Vindkraft

Senaste publiceringar

23 november

Siffertrixande bakom lyckad bild av tysk omställning

Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker (L)
6 november

Är tysk energiomställning misslyckad?

Staffan Jacobsson & Volkmar Lauber, professorer Chalmers resp. Salzburgs universitet
14 oktober

Våga värna vattenkraften

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
21 augusti

Omoderna lagar i vägen för mer grön el

Per Langer mfl, vd Fortum Sverige
8 juli

”Folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet”

Martin Flack, energiexpert Copenhagen Economics
6 juli

Skilj på tekniska justeringar och ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Mattias Wondollek
, elnät och marknad, Svensk Vindenergi
2 juli

De svåra energifrågorna brådskar

Pernilla Winnhed, Svensk Energi
24 juni

Var går gränsen för vindkraftens subventioner?

Henrik Wachmeister mfl, Föreningen Svenskt Landskapsskydd
17 juni

Förnybar energi kräver pragmatiska lösningar

Charlotte Unger mfl, Svensk Vindenergi
11 juni

Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

Einar Fjellman mfl, Färingtofta Norra ideell förening