Vindkraft

Senaste publiceringar

3 december 2015
23 november 2015

Siffertrixande bakom lyckad bild av tysk omställning

Jasenko Selimovic, EU-parlamentariker (L)
6 november 2015

Är tysk energiomställning misslyckad?

Staffan Jacobsson & Volkmar Lauber, professorer Chalmers resp. Salzburgs universitet
14 oktober 2015

Våga värna vattenkraften

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi
21 augusti 2015

Omoderna lagar i vägen för mer grön el

Per Langer mfl, vd Fortum Sverige
8 juli 2015

”Folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet”

Martin Flack, energiexpert Copenhagen Economics
6 juli 2015

Skilj på tekniska justeringar och ambitionshöjning i elcertifikatsystemet

Mattias Wondollek
, elnät och marknad, Svensk Vindenergi
2 juli 2015

De svåra energifrågorna brådskar

Pernilla Winnhed, Svensk Energi
24 juni 2015

Var går gränsen för vindkraftens subventioner?

Henrik Wachmeister mfl, Föreningen Svenskt Landskapsskydd
17 juni 2015

Förnybar energi kräver pragmatiska lösningar

Charlotte Unger mfl, Svensk Vindenergi