Vårdbemanning

Senaste publiceringar

26 augusti

”Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna”

Sten Larnholt, pensionerad specialistläkare geriatrik och fd överläkare
23 juni

Ställ om vården - eller tillsätt haverikommission

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
18 maj

Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vårdvalen

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)
10 februari

Äldreomsorgens personal prioriteras i ny satsning

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
21 december 2015

Tekniken har en nyckel till framtidens äldreomsorg

Susanne Rolfner Suvanto , särskild utredare
8 december 2015

Bryt beroendet av stafettpersonal

Erik Lövgren m.fl, fyra S-landstingsråd i de nordliga landstingen
2 juli 2015

Många stafetter äventyrar sjukvårdens kvalitet

Heidi Stensmyren mfl, Sveriges läkarförbund
25 maj 2015

Låt satsningen på de äldre styras underifrån

Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd (V) i Stockholm
22 maj 2015

Fler chefer i äldrevården höjer kvaliteten

Veronica Karlsson, ordförande Vision