Vaccinationer

Senaste publiceringar

29 november 2016

Inför HPV-vaccination även för pojkar

Lena Nilsson Schönnesson & Lars Moberg, ordf. resp. vice ordf. Riksförbundet Noaks Ark
6 april 2016

Maximera äldres möjlighet till fler friska år

Christina Tallberg & Christina Rogestam, PRO resp SPF Seniorerna
15 mars 2016
28 april 2014

Utred vaccinationsprogram för seniorer

Penilla Gunther, Riksdagsledamot (KD)
16 maj 2013
13 maj 2013
2 april 2012

Välkommet besked om barnens vaccinationer

Marine Queniart Stojanovic mfl