Upphandlingskriterier

Senaste publiceringar

4 maj

Svenska modellen hotas av nya upphandlingsregler

Peter Jeppsson & Niklas Beckman , Svenskt Näringsliv
27 april
25 april

Flexibla regler skapar bättre offentliga affärer

Henrik Karlsson mfl, Sveriges Offentliga Inköpare
21 april

Lönedumpning hör inte hemma i det offentliga

Talla Alkurdi mfl, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting
12 april
11 april

”Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten”

Ragnar Unge mfl, vd Miljömärkning Sverige
22 mars

”Svenskt och ekologiskt går att förena”

Maria Wivstad , föreståndare SLU
22 mars

Våga välja bort burägg, upphandlare

Camilla Björkbom, ordförande Djurens Rätt
9 mars

Strategisk upphandling driver på utvecklingen

Amela Hodzic, regionråd (S) med ansvar för upphandling, Region Skåne
8 mars

Mat från svenska bönder måste gå före eko

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)