Studieförbund

Senaste publiceringar

22 november

Släpp in studieförbunden i etableringen

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
4 oktober

Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande!

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
4 oktober

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening
9 augusti

Brexit visar på behovet av dialog om EU

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
31 mars

Öka stödet till idrottens eget studieförbund

Björn Eriksson, ordf Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
3 juni 2015

Folkbildningen får hela Sverige att leva

Helén Petterson & Berit Danielsson, ordföranden ABF och SV
31 mars 2015

Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

Carl-Johan Östh mfl, Folkbildningsförbundet
14 februari 2014

Vi ska få fler att rösta

Annika Nilsson & Carl Johan Östh m fl, ABF & Medborgarskolan
23 maj 2012

Studieförbunden låter folk förverkliga sina drömmar

Annelie Roswall Ljunggren m fl, generalsekreterare Folkbildningsförbundet