Studieförbund

Senaste publiceringar

22 november 2016

Släpp in studieförbunden i etableringen

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
4 oktober 2016

Glöm inte folkbildningens insatser för asylsökande!

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden
4 oktober 2016

Växande digital klyfta kräver statlig handling

Calle Nathanson, ordförande Svensk biblioteksförening
9 augusti 2016

Brexit visar på behovet av dialog om EU

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan
31 mars 2016

Öka stödet till idrottens eget studieförbund

Björn Eriksson, ordf Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
3 juni 2015

Folkbildningen får hela Sverige att leva

Helén Petterson & Berit Danielsson, ordföranden ABF och SV
31 mars 2015

Dra inte in på studiecirkeln - svenskar vill lära

Carl-Johan Östh mfl, Folkbildningsförbundet
14 februari 2014

Vi ska få fler att rösta

Annika Nilsson & Carl Johan Östh m fl, ABF & Medborgarskolan
23 maj 2012

Studieförbunden låter folk förverkliga sina drömmar

Annelie Roswall Ljunggren m fl, generalsekreterare Folkbildningsförbundet