Skolval

Senaste publiceringar

18 augusti

C: Fritt skolval leder till en likvärdig skola

Ulrika Carlsson & Marie-Louise Wernersson, utbildningspolitisk talesperson (C) / ordförande för Centerpartiets kommunala sektion
17 juni

M: Inför nolltolerans mot dåliga skolor

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)
30 maj

"Dåliga" skolor ska inte finnas, de ska åtgärdas

Lars Leijonborg, ordförande Friskolornas riksförbund
24 maj

”Obligatoriskt skolval löser inte problemen”

Daniel Riazat, skolpolitisk talesperson (V)
4 maj

Fokus på likvärdighet och kunskaper lyfter skolan

Linus Glanzelius & Isak Skogstad, SSU resp Lärarnas Riksförbund Studerandeförening
26 april

Lösningen är att fler väljer skola, inte färre

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
22 mars

”Släpp fixeringen vid driftsformer”

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund