Skolval

Senaste publiceringar

22 september

Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet

Håkan Wiclander, ordförande, Idéburna skolors riksförbund
18 september

Ekström: Ni har fel om vad jag sagt om lottning

Anna Ekström , gd Skolverket och ordf Skolkommissionen
18 september

"Skolpreferens" mer rättvisande än "skolval"

Åsa Melander, f.d. skolplatsplaneringschef i Londonkommunen Hackney
15 september

Skulle du vilja få en arbetsplats via lotteri?

Sofia Fölster & John Baciu, distriktsordf. Muf Stockholm resp. ordf. MSU Stockholm
14 september

Vältra inte över problemen på duktiga flickorna

Fredric Skälstad, skolpolitisk expert Svenskt Näringsliv
14 september

Informera alla elever om möjligheten att välja

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
14 september
9 september

Segregation lade ner Rosengårdsskolan

Sten Svensson, Daniel Suhonen m.fl, Nätverket för en likvärdig skola samt Katalys
7 september

”Obligatoriskt skolval ger blandade klasser”

Ulla Hamilton , vd Friskolornas riksförbund
7 september

”Svårt göra klassresa utan fritt skolval”

Fredric Skälstad, skolpolitisk expert Svenskt Näringsliv