Skolskjutsar

Senaste publiceringar

14 april 2015

Skärpta krav försämrar skolskjutsar och färdtjänst

Per Juth mfl, Svenska Taxiförbundet
16 november 2012
31 augusti 2012

Kräv alkolås i alla skolskjutsar

Eliza Roszkowska Öberg, riksdagsledamot (M) ledamot i trafikutskottet