Skolorganisation

Senaste publiceringar

21 april

Ge nyanlända en bättre start i skolan

Johanna Jaara Åstrand mfl, ordförande Lärarförbundet
19 april

”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Claes Magnusson, rektor Malmö Yrkeshögskola
11 april

Även gymnasieelever behöver läxhjälp

Karolina Lissö mfl, generalsekreterare Mattecentrum
30 mars

Låt staten ta över lärarnas fortbildning

Johan Ceder mfl, ordf Föreningen lärare i samhällskunskap
29 mars

Ge utsatta barn rätt att gå i skolan

Elisabeth Dahlin mfl, generalsekreterare Rädda Barnen
11 mars

Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter

Bo Jansson, ordf Lärarnas Riksförbund
4 mars

Ledarskapet centralt för skolans utveckling

Johanna Jaara Åstrand & Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet
11 februari

Styr upp reglerna för skolans karriärtjänster

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
18 december 2015

”Stressen skapar ond cirkel i skolan”

Acki Wästlund, skolutvecklare
16 december 2015

Läromedlen är en del av skolans fundament

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel