Skolorganisation

Senaste publiceringar

Igår 05:45

Bred överenskommelse om nyanlända elever i friskolor

Gustav Fridolin mfl, Regeringen / Alliansen
20 maj

”Skolan är inte reformtrött”

Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund
12 maj

Ge utsatta ungdomar en bättre chans att klara skolan

Kent Ehliasson & Greger Bååth, generaldirektör SiS & SPSM
4 maj

Fokus på likvärdighet och kunskaper lyfter skolan

Linus Glanzelius & Isak Skogstad, SSU resp Lärarnas Riksförbund Studerandeförening
21 april

Ge nyanlända en bättre start i skolan

Johanna Jaara Åstrand mfl, ordförande Lärarförbundet
19 april

”Digitaliseringsplanen för skolan är rena snömoset”

Claes Magnusson, rektor Malmö Yrkeshögskola
11 april

Även gymnasieelever behöver läxhjälp

Karolina Lissö mfl, generalsekreterare Mattecentrum
30 mars

Låt staten ta över lärarnas fortbildning

Johan Ceder mfl, ordf Föreningen lärare i samhällskunskap
29 mars

Ge utsatta barn rätt att gå i skolan

Elisabeth Dahlin mfl, generalsekreterare Rädda Barnen
11 mars

Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter

Bo Jansson, ordf Lärarnas Riksförbund