SKL

Senaste publiceringar

22 januari

”Mer resurser läggs på LSS varje år”

Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
27 november 2015

Släckta kabel-tv-nät försämrar konkurrensen

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi
24 november 2015

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
23 november 2015

C: Jobbfixarpeng för en modern arbetsmarknad

Birte Sandberg, (C) gruppledare, Region Skåne
23 november 2015

Rödgrönt svek mot seniorer

Niklas Wykman m fl , skattepolitisk talesperson (M)
11 november 2015

”SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet”

Mia Bartelson Enayatollah, chef Samhällskontakter och Kommunikation
11 november 2015

”Sälj SOS Alarm och förstatliga 112”

Leslie Öqvist, ordförande Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
15 oktober 2015
30 september 2015

Biblioteksoron är ett arbetsmiljöproblem

Calle Nathanson & Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening
28 september 2015

Små kommuner måste få mer makt i SKL

Roland Halvarsson (V) mfl, kommunstyrelsens ordf Degerfors