SKL

Senaste publiceringar

27 november

Släckta kabel-tv-nät försämrar konkurrensen

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi
24 november

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
23 november

C: Jobbfixarpeng för en modern arbetsmarknad

Birte Sandberg, (C) gruppledare, Region Skåne
23 november

Rödgrönt svek mot seniorer

Niklas Wykman m fl , skattepolitisk talesperson (M)
11 november

”SOS Alarm skapar trygghet och säkerhet”

Mia Bartelson Enayatollah, chef Samhällskontakter och Kommunikation
11 november

”Sälj SOS Alarm och förstatliga 112”

Leslie Öqvist, ordförande Psykiskt- och socialt omhändertagande (POSOM)
15 oktober
30 september

Biblioteksoron är ett arbetsmiljöproblem

Calle Nathanson & Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening
28 september

Små kommuner måste få mer makt i SKL

Roland Halvarsson (V) mfl, kommunstyrelsens ordf Degerfors
17 september

Säkra kompetensen genom studentmedarbetare

Lena Micko, ordförande SKL samt tre fackordförande.