Skatter

Senaste publiceringar

18 augusti

Öppen bokföring sätter press på kommunerna

Joacim Olsson, vd Skattebetalarna
16 augusti

Ella Bohlin: ”Sjuklig fixering vid utdelning”

Ella Bohlin , barn- och äldrelandstingsråd (KD) SLL
30 juni

C: Regeringen mörkar om kilometerskatten

Anders Åkesson mfl, infrastrukturpolitisk talesperson (C)
27 juni

Ny spellag äventyrar civilsamhällets finansiering

Stefan Bergh mfl, generalsekreterare Riksidrottförbundet
27 juni

Brexit handlar i grund och botten om demokrati

Jan Kallberg, PhD, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA
20 juni

Sociala utfallskontrakt är vinster i välfärden

Nicklas Lundström, kommunstyrelseledamot (V), Norrköping
17 juni

Ny toppforskning ger Sverige unika möjligheter

Märta Stenevi, regionstyrelsens vice ordförande (MP), Skåne
16 juni

Förenkla reglerna för energideklarationer

Ulrika Blomqvist mfl, vd Bostadstätterna