Skatter

Senaste publiceringar

12 februari

Fel tvinga enskilda villaägare betala extra gatuskatt

Lena Södersten, förbundsjurist Villaägarna
27 december 2013

Staten måste ta initiativ till en kommunreform

Stefan Svanström, riksdagsledamot (KD) Stockholm
31 oktober 2013

Dags att lyfta idén om en äldreomsorgsförsäkring

Berit Rollén och Monika Olin Wikman, författare och debattörer
31 maj 2013
17 oktober 2012
16 oktober 2012
8 oktober 2012
19 juni 2012

Klimatomställningen kräver gröna skatter

Eva Nordmark m fl, ordförande TCO
30 maj 2012

Krogarnas attityd avgör momssänkningens genomslag

Henrik von Sydow m fl, riksdagsledamot (M), ordförande Skatteutskottet
14 november 2011