Skatter

Senaste publiceringar

22 april

Bristande säkerhetsrutiner bakom stora dataläckor

Tom Andersson, konsult inom risk- och krishantering på Basalt AB
21 april
20 april

Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt

Carina Nilsson mfl, (S) kommunalråd Malmö, Nätverket Tax Haven Free
14 april

Skuldsättning skadlig för Sverige och Stockholm

Anna König Jerlmyr & Niklas Wykman, oppositionsborgarråd Stockholms stad resp skattepolitisk talesperson (M)
13 april
13 april

”Misskötta finanser skapar inte förtroende”

Jonas Frycklund, tf chefekonom Svenskt Näringsliv
12 april

Finanspolitik utan ramar riskerar stå Sverige dyrt

Jesper Ahlgren, chefekonom, tankesmedjan Timbro
11 april

Skatteflykten dränerar välfärden

Peter Emsheimer, nätverket Gemensam Välfärd
5 april
4 april

Socialdemokraterna skapar sin egen kris

Oscar C. A Anderson, student i nationalekonomi, liberal debattör