Skatter

Senaste publiceringar

12 maj

Ställ högre krav på taximarknaden

Patrik Olofsson & Pia Ortiz Venegas
11 maj

Festa gärna, men inte för andras skattepengar

Lars Wilderäng, Slöseriombudsman
22 april

Bristande säkerhetsrutiner bakom stora dataläckor

Tom Andersson, konsult inom risk- och krishantering på Basalt AB
21 april
20 april

Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt

Carina Nilsson mfl, (S) kommunalråd Malmö, Nätverket Tax Haven Free
14 april

Skuldsättning skadlig för Sverige och Stockholm

Anna König Jerlmyr & Niklas Wykman, oppositionsborgarråd Stockholms stad resp skattepolitisk talesperson (M)
13 april
13 april

”Misskötta finanser skapar inte förtroende”

Jonas Frycklund, tf chefekonom Svenskt Näringsliv