Skatter

Senaste publiceringar

30 juni

C: Regeringen mörkar om kilometerskatten

Anders Åkesson mfl, infrastrukturpolitisk talesperson (C)
27 juni

Ny spellag äventyrar civilsamhällets finansiering

Stefan Bergh mfl, generalsekreterare Riksidrottförbundet
27 juni

Brexit handlar i grund och botten om demokrati

Jan Kallberg, PhD, disputerad statsvetare och jurist verksam i USA
20 juni

Sociala utfallskontrakt är vinster i välfärden

Nicklas Lundström, kommunstyrelseledamot (V), Norrköping
17 juni

Ny toppforskning ger Sverige unika möjligheter

Märta Stenevi, regionstyrelsens vice ordförande (MP), Skåne
16 juni

Förenkla reglerna för energideklarationer

Ulrika Blomqvist mfl, vd Bostadstätterna
10 juni

”Enkla jobb är inte vad Sverige behöver”

Richard Torsslow, entreprenör
1 juni

Ogenomtänkt flygskatt stänger regionala flygplatser

Niklas Nordström & Anna Wilson, Svenskt Flyg