Annons
Annons

Ge kommunala toppchefer samma ansvar som en vd

Tjänstemännens ansvar borde skrivas in i lagen

Ahlenius kritik mot revisionen är naiv

Revisionen måste bli bättre
på korruptionsbekämpning

Förtroendevalda revisorer stärker legitimiteten

Dra lärdomar av
muthärvan i Göteborg

Revisorernas oberoende behöver inte förstärkas

Revisorerna behöver göra
bättre riskanalyser

Företag och kommuner måste granskas på olika sätt

Kommunal redovisning
bryter mot lagen

false