Revision

Senaste publiceringar

24 april

Revisionen löser inte interna kontrollbrister

Jeppe Johansson, revisionsdelegationen SKL
6 december 2013

Ge kommunala toppchefer samma ansvar som en vd

Leif Anjou, forskare vid Institutet för Kommunal Ekonomi
5 december 2013
28 november 2013

Ahlenius kritik mot revisionen är naiv

Lars Bergsten & Sten Dahlvid, Starev
6 september 2013
2 juli 2013

Förtroendevalda revisorer stärker legitimiteten

Sten Dahlvid och Lars Bergsten, Stadsrevisionen i Malmö och Göteborg
13 juni 2013

Dra lärdomar av muthärvan i Göteborg

Erik Amnå med flera, Granskningskommissionen i Göteborg
6 maj 2013
23 april 2013

Revisorerna behöver göra bättre riskanalyser

Anders Haglund och Pär Sturesson, PwC
19 april 2013

Företag och kommuner måste granskas på olika sätt

Kåre Olsson och Lars Munters, förtroendevalda revisorer