Psykisk ohälsa

Senaste publiceringar

29 november

Asyl automatiskt minskar ohälsan hos minderåriga

Gunnar Nordmark, ordförande Liberalerna Kronoberg
21 november

”Psykisk sjukdom är inte ett brott”

Theresa Boström m fl, LIBRA i Skåne
17 oktober
28 september

Ge rätt stöd till traumatiserade flyktingar

Emma Envall Ryman, projektledare Landa, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
24 augusti

”Arbetsgivare måste ta ansvar för ohälsan”

Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
30 juni

L: Flyktingars hälsa måste tas på större allvar

Ninos Maraha mfl, Liberalernas integrationsgrupp, SLL
16 juni

Sjukskrivningar bör stoppas i tid

Veronica Magnusson mfl, ordförande Vision