Psykisk ohälsa

Senaste publiceringar

18 april

”Mer pengar till psykiatrin löser inte krisen”

Stefan Krakowski, överläkare psykiatri
7 mars

”För många barn i Sverige kämpar för att må bra”

Magnus Jägerskog & Sven Bremberg, Bris generalsekreterare resp barnläkare KI
13 januari
13 januari

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Nicole Wolpher mfl, intressepolitisk ombudsperson för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH
13 januari

Fyra av tio unga saknar en vuxen att prata med

Karin Jordås & Kim Jakobsson , Mentor Sverige resp Ungdomar.se
11 januari

De ”enkla” jobben leder till psykisk ohälsa

Ida Harju Håkansson, socialdemokrat som driver bloggen Alliansfritt Sverige
6 januari

Existentiell hälsa – en utmaning för landstingen

Eivor Blomqvist, samordnare andlig vård, Region Jönköpings län