Psykisk ohälsa

Senaste publiceringar

27 april

Utredning för jämlik hälsa måste beakta psykisk ohälsa

Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH
24 mars

Nytänk krävs för att bromsa sjukskrivningarna

Kristina Hagström mfl, hälsostrateg Skandia
14 mars
9 mars

”Glöm inte föräldrarnas roll”

Susanne Nyman Furugård , journalist som driver föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU
8 mars

Därför behöver Hjärnkoll fortsatt stöd

Martin Schalling och Ann-Kristin Sandberg, ordf Psykiatrifonden resp samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
4 mars

Öka stödet till unga med psykisk ohälsa

Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
23 februari

Allvarliga risker med att ge unga antipsykotika

Karin Flyckt , samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
27 januari
26 januari

Äldre med psykisk ohälsa måste få bättre stöd

Anki Sandberg & Johanna Wester, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
10 december 2015

Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR