Psykisk ohälsa

Senaste publiceringar

17 oktober
28 september

Ge rätt stöd till traumatiserade flyktingar

Emma Envall Ryman, projektledare Landa, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
24 augusti

”Arbetsgivare måste ta ansvar för ohälsan”

Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
30 juni

L: Flyktingars hälsa måste tas på större allvar

Ninos Maraha mfl, Liberalernas integrationsgrupp, SLL
16 juni

Sjukskrivningar bör stoppas i tid

Veronica Magnusson mfl, ordförande Vision
7 juni

Förebygg utanförskap med social investeringsfond

Elin Odesson, ledamot i socialnämnden (MP) Järfälla
25 maj

Skolan måste ta ett större ansvar för ungas hälsa

Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen SLL
18 maj

Gör psykiskt sjuka till pilotgrupp i vårdreform

Lennart Lundin, förste vice ordf Schizofreniförbundet