Psykisk ohälsa

Senaste publiceringar

27 januari
26 januari

Äldre med psykisk ohälsa måste få bättre stöd

Anki Sandberg & Johanna Wester, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
10 december 2015

Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
4 december 2015

Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna

Matilda Hellström, förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA
2 december 2015

Strukturfel i rättspsykiatrin ger ojämlik vård

Kjell Broström m fl, intressepolitisk ombudsman, NSPH
24 november 2015

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
13 november 2015

Insatser från BUP blir ett anstötligt lotteri

Anne Lönnermark, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
2 november 2015

Ge oss förutsättningar att hantera flyktingkrisen

Sineva Ribeiro m.fl, ordförande Vårdförbundet