Psykiatri

Senaste publiceringar

9 mars

”Glöm inte föräldrarnas roll”

Susanne Nyman Furugård , journalist som driver föräldrauppropet Hållbar familjepolitik NU
8 mars

Därför behöver Hjärnkoll fortsatt stöd

Martin Schalling och Ann-Kristin Sandberg, ordf Psykiatrifonden resp samordnare Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
23 december 2015

Tomma ord från MP om vård till flyktingar

Gilbert Tribo, regionfullmäktigeledamot (L) Region Skåne
22 december 2015

Sjukvården måste kunna möta flyktingars behov

Susanne Nordling mfl, landstingsråd (MP)
2 december 2015

Strukturfel i rättspsykiatrin ger ojämlik vård

Kjell Broström m fl, intressepolitisk ombudsman, NSPH
24 november 2015

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL