Psykiatri

Senaste publiceringar

23 december 2015

Tomma ord från MP om vård till flyktingar

Gilbert Tribo, regionfullmäktigeledamot (L) Region Skåne
22 december 2015

Sjukvården måste kunna möta flyktingars behov

Susanne Nordling mfl, landstingsråd (MP)
2 december 2015

Strukturfel i rättspsykiatrin ger ojämlik vård

Kjell Broström m fl, intressepolitisk ombudsman, NSPH
24 november 2015

Första linjen lyfter barns och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
13 november 2015

Insatser från BUP blir ett anstötligt lotteri

Anne Lönnermark, ordförande Autism- och Aspergerförbundet
9 november 2015

Fortsätt utred alla självmord inom vården

Karin Rågsjö (V), utskottsansvarig för socialutskottet
2 november 2015

Ge oss förutsättningar att hantera flyktingkrisen

Sineva Ribeiro m.fl, ordförande Vårdförbundet
30 oktober 2015

Psykisk traumatisering - en dold folksjukdom

Kerstin Bergh Johannesson, m.fl traumabehandlare