Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

11 februari

”Gör översiktsplanen bindande”

Tomas Ernhagen mfl, chefekonom Fastighetsägarna
5 februari

Därför byggs det för få bostäder

Inga-Maj Eriksson, tekn dr, adj prof KTH mfl
8 januari

Stimulanser botar inte bostadsbristen

Michel Fatehnia, Concent AB
16 december 2015

C: Så får vi fram 20 000 extra bostäder snabbt

Ola Johansson (C) , bostadspolitisk talesperson
15 december 2015

Tätare samverkan nyckeln för strandskyddet

Lärke Johns mfl, ordförande Strandskyddsdelegationen
11 december 2015

Undantagen i strandskyddet fungerar inte

Viktor Falkenström, advokat
4 december 2015
2 december 2015

Öka kommuners inflytande över riksintressen

Elisabet Falemo mfl, utredare Riksintresseutredningen
26 oktober 2015
9 oktober 2015

Hur undviker vi kollaps i välfärdsstatens kärna?

Sven Otto Littorin, f d arbetsmarknadsminister (M)