Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

Igår 05:45

Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Karin Wanngård & Roger Mogert, finansborgarråd & stadsbyggnadsråd (S)
23 juni

Förenkla byggreglerna och börja i Östergötland

Muharrem Demirok mfl, kommunalråd (C) Linköping
21 juni

”Bostadsbristen kan lösas redan i dag”

Jonas Spangenberg, vd BoKlok
8 juni

Låt lekande barn ta plats i den växande staden

Olle Burell & Roger Mogert mfl, borgarråd (S) Stockholm
20 april

Bostadsbyggandet tar skada av vanföreställningar

Chris Heister, landshövding i Stockholms län
11 mars

”Samtalen får inte bli Kaplans snoozeknapp”

Caroline Szyber, civilutskottets ordförande (KD)
24 februari

Så kan bostadsbristen minskas

Roland Ekstrand, fd kommunalråd Värmdö (FP)
22 februari
19 februari

Bostäder för alla kräver statligt ingripande

Hans Lind, professor fastighetsekonomi KTH
11 februari

”Gör översiktsplanen bindande”

Tomas Ernhagen mfl, chefekonom Fastighetsägarna