Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

23 juni

Förenkla byggreglerna och börja i Östergötland

Muharrem Demirok mfl, kommunalråd (C) Linköping
21 juni

”Bostadsbristen kan lösas redan i dag”

Jonas Spangenberg, vd BoKlok
8 juni

Låt lekande barn ta plats i den växande staden

Olle Burell & Roger Mogert mfl, borgarråd (S) Stockholm
20 april

Bostadsbyggandet tar skada av vanföreställningar

Chris Heister, landshövding i Stockholms län
11 mars

”Samtalen får inte bli Kaplans snoozeknapp”

Caroline Szyber, civilutskottets ordförande (KD)
24 februari

Så kan bostadsbristen minskas

Roland Ekstrand, fd kommunalråd Värmdö (FP)
22 februari
19 februari

Bostäder för alla kräver statligt ingripande

Hans Lind, professor fastighetsekonomi KTH
11 februari

”Gör översiktsplanen bindande”

Tomas Ernhagen mfl, chefekonom Fastighetsägarna
5 februari

Därför byggs det för få bostäder

Inga-Maj Eriksson, tekn dr, adj prof KTH mfl