Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

2 januari

Ytterst är integrationen regeringens ansvar

Paul Lindquist, investerings- och fastighetslandstingsråd (M)
19 december 2016

Ta bort lagregleringen som ger missförstånd

Gunnar Söderholm , förvaltningsdirektör, Miljöförvaltningen Stockholms Stad
15 december 2016

”Stopp för särkrav gäller även vid markanvisning”

Eidar Lindgren, tekn lic och högskoleadjunkt, KTH
7 december 2016

”Missförstånd att särkrav går emot lagen”

Gunnar Söderholm, förvaltningsdirektör, Miljöförvaltningen Stockholms Stad
25 november 2016

Följ lagen och sluta ställ särkrav vid byggande

Björn Wellhagen & Rikard Silverfur, Sveriges Byggindustrier / Fastighetsägarna Sverige
19 oktober 2016

”Gör rum för fler i villaområden”

Tuve Skånberg, ordförande i civilutskottet (KD)
10 oktober 2016
30 september 2016

Snabba bostäder skapar osunda samhällen

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
28 september 2016

Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Karin Wanngård & Roger Mogert, finansborgarråd & stadsbyggnadsråd (S)
23 juni 2016

Förenkla byggreglerna och börja i Östergötland

Muharrem Demirok mfl, kommunalråd (C) Linköping