Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

8 oktober 2014

Ny trend utmanar stadsplaneringen

Bengt Andrén & Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter
24 juni 2014

Länsstyrelsen förvärrar bokrisen

Katja Larsson m fl, kommunalråd (S) Burlöv
13 juni 2014

Bostadskrisen kräver bred helhetslösning

Tor Borg & Klas Eklund m fl, Bokriskommittén
8 april 2014
28 mars 2014

Attefallshusen skapar fler problem än de löser

Fredrik Rosenhall m fl, inobi analys och arkitektur
22 januari 2014
10 december 2013

Regeringsråd: Domstolen dömde fel i Slussen-målet

Gösta Blücher & Åke Bouvin, f d generaldirektör & f d regeringsråd
7 juni 2012

Ålderdomliga riksintressen bromsar utvecklingen

Otto von Arnold, riksdagsledamot (KD)
25 november 2011
21 november 2011