Plan- och bygglagen

Senaste publiceringar

25 november

Följ lagen och sluta ställ särkrav vid byggande

Björn Wellhagen & Rikard Silverfur, Sveriges Byggindustrier / Fastighetsägarna Sverige
19 oktober

”Gör rum för fler i villaområden”

Tuve Skånberg, ordförande i civilutskottet (KD)
10 oktober
30 september

Snabba bostäder skapar osunda samhällen

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
28 september

Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Karin Wanngård & Roger Mogert, finansborgarråd & stadsbyggnadsråd (S)
23 juni

Förenkla byggreglerna och börja i Östergötland

Muharrem Demirok mfl, kommunalråd (C) Linköping
21 juni

”Bostadsbristen kan lösas redan i dag”

Jonas Spangenberg, vd BoKlok
8 juni

Låt lekande barn ta plats i den växande staden

Olle Burell & Roger Mogert mfl, borgarråd (S) Stockholm
20 april

Bostadsbyggandet tar skada av vanföreställningar

Chris Heister, landshövding i Stockholms län
11 mars

”Samtalen får inte bli Kaplans snoozeknapp”

Caroline Szyber, civilutskottets ordförande (KD)