Miljötillstånd

Senaste publiceringar

3 september

Ojnare visar hur civil olydnad stärker demokratin

Annika Jacobson, Greenpeace Sverige
26 augusti
24 augusti

Ställ inte grön el mot biologisk mångfald

Christer Borg, ordförande Älvräddarna
21 augusti

Omoderna lagar i vägen för mer grön el

Per Langer mfl, vd Fortum Sverige
18 augusti

Statligt sanktionerade tragedier

Patrik Ohlson m fl, ordförande LRF Värmland
12 juni
11 juni

Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

Einar Fjellman mfl, Färingtofta Norra ideell förening
9 juni

Avfallsimporten är en tickande miljöbomb

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering
21 maj

”Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan”

Pia Pehrson mfl, advokat Foyen Advokatfirma
17 april