Miljötillstånd

Senaste publiceringar

26 augusti
24 augusti

Ställ inte grön el mot biologisk mångfald

Christer Borg, ordförande Älvräddarna
21 augusti

Omoderna lagar i vägen för mer grön el

Per Langer mfl, vd Fortum Sverige
18 augusti

Statligt sanktionerade tragedier

Patrik Ohlson m fl, ordförande LRF Värmland
12 juni
11 juni

Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

Einar Fjellman mfl, Färingtofta Norra ideell förening
9 juni

Avfallsimporten är en tickande miljöbomb

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering
21 maj

”Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan”

Pia Pehrson mfl, advokat Foyen Advokatfirma
17 april
2 april

Exploatering av alunskiffer kan ge miljökatastrof

Johanna Sandahl mfl, ordförande Naturskyddsföreningen