Miljötillstånd

Senaste publiceringar

12 juni
11 juni

Vindkraftens bullerproblem tigs ihjäl

Einar Fjellman mfl, Färingtofta Norra ideell förening
9 juni

Avfallsimporten är en tickande miljöbomb

Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering
21 maj

”Nya bullerregler sätter boendes hälsa åt sidan”

Pia Pehrson mfl, advokat Foyen Advokatfirma
17 april
2 april

Exploatering av alunskiffer kan ge miljökatastrof

Johanna Sandahl mfl, ordförande Naturskyddsföreningen
23 oktober 2014

M-politiker: "Jämtland behöver Bromma flygplats"

Pär Jönsson m fl, oppositionsråd (M)
19 augusti 2014

Näringslivet sprider lögner om Bromma

Ola Kjellberg, fri debattör
21 februari 2014
17 februari 2014

Svensk vattenkraft måste miljöprövas

Christer Borg, Älvräddarna