Miljömål

Senaste publiceringar

10 januari
4 januari

Energieffektivisera och renovera samhällsnyttigt

Anders Sandoff, Mikael Karlsson & Mats Björs, forskare resp. vd Swedisol
17 november 2016
2 november 2016

”Nedbrytbar plast är fel väg för miljön”

Kent Carlsson & Magnus Huss, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen / IKEM
14 september 2016

Missvisande om tågens sänkta hastigheter

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
12 september 2016

Järnvägen raseras - försvårar grön omställning

Johanna Sandahl & Per Bondemark, Naturskyddsföreningen / Näringslivets Transportråd
7 september 2016
18 augusti 2016

”Allvarliga brister i bonus-malus”

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige
15 juni 2016

Ohållbart att lekande barn bedöms som buller

Michaela Haga, ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden (C), Österåker
27 april 2016