Miljömål

Senaste publiceringar

15 juni

Ohållbart att lekande barn bedöms som buller

Michaela Haga, ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden (C), Österåker
27 april
26 april
25 april

Trist att V inte stöder vårt arbete för livskvalitet

Lars Thunberg mfl, beredningen för livskvalitet
12 april

Ytligt arbete med livskvalitet saknar innehåll

Claudia Velásquez mfl, Vänsterpartiet i Helsingborg
11 april

”Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten”

Ragnar Unge mfl, vd Miljömärkning Sverige
4 april

”Vi skapar förutsättningar för större livskvalitet”

Lars Thunberg mfl, kommunalråd (KD) Helsingborg
5 februari
1 februari