Miljömål

Senaste publiceringar

14 september

Missvisande om tågens sänkta hastigheter

Anna Johansson, infrastrukturminister (S)
12 september

Järnvägen raseras - försvårar grön omställning

Johanna Sandahl & Per Bondemark, Naturskyddsföreningen / Näringslivets Transportråd
7 september
18 augusti

”Allvarliga brister i bonus-malus”

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige
15 juni

Ohållbart att lekande barn bedöms som buller

Michaela Haga, ordf. miljö- och hälsoskyddsnämnden (C), Österåker
27 april
26 april
25 april

Trist att V inte stöder vårt arbete för livskvalitet

Lars Thunberg mfl, beredningen för livskvalitet
12 april

Ytligt arbete med livskvalitet saknar innehåll

Claudia Velásquez mfl, Vänsterpartiet i Helsingborg
11 april

”Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten”

Ragnar Unge mfl, vd Miljömärkning Sverige