Lärare

Senaste publiceringar

Igår 05:45

Fokus på likvärdighet och kunskaper lyfter skolan

Linus Glanzelius & Isak Skogstad, SSU resp Lärarnas Riksförbund Studerandeförening
29 april

Krisläge kräver mer statlig styrning av skolan

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
21 april

Ge nyanlända en bättre start i skolan

Johanna Jaara Åstrand mfl, ordförande Lärarförbundet
19 april
14 april

Mer krävs om nyanlända ska ha en chans i skolan

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
31 mars

Så möter lärare flerspråkiga elever bättre

Anna Kaya mfl, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
30 mars

Låt staten ta över lärarnas fortbildning

Johan Ceder mfl, ordf Föreningen lärare i samhällskunskap
29 mars

Fel tvinga alla lärarstudenter läsa svenska

Petter Ådahl & Matilda Gustafsson, Lärarförbundet Student
11 mars

Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter

Bo Jansson, ordf Lärarnas Riksförbund