Läkemedelsförmåner

Senaste publiceringar

25 november

”Cancersjuka har inte råd att vänta”

Katrina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
25 oktober

Vad är rimlig kostnad för svårt sjuka?

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamöter
18 oktober

"Orimligt dyra särläkemedel är oetiskt"

Stefan Back m fl, NT-rådet
27 september

”Nyckfull hantering av läkemedel måste stoppas”

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), riksdagsledamöter
12 februari
9 februari

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari
20 mars 2015
25 februari 2015

"Ojämlik vård för patienter med ovanlig sjukdom"

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare
11 september 2014

Borgs maktfullkomlighet slår mot patienterna

Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige