Läkemedelsförmåner

Senaste publiceringar

9 januari

Fyra förslag för bättre tillgänglighet till läkemedel

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
25 november 2016

”Cancersjuka har inte råd att vänta”

Katrina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
25 oktober 2016

Vad är rimlig kostnad för svårt sjuka?

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), Riksdagsledamöter
18 oktober 2016

"Orimligt dyra särläkemedel är oetiskt"

Stefan Back m fl, NT-rådet
27 september 2016

”Nyckfull hantering av läkemedel måste stoppas”

Finn Bengtsson (M) & Barbro Westerholm (L), riksdagsledamöter
12 februari 2016
9 februari 2016

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari 2016
20 mars 2015
25 februari 2015

"Ojämlik vård för patienter med ovanlig sjukdom"

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare