Läkemedelsförmåner

Senaste publiceringar

25 februari

"Ojämlik vård för patienter med ovanlig sjukdom"

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare
11 september 2014

Borgs maktfullkomlighet slår mot patienterna

Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige
23 oktober 2013
15 oktober 2013

Företagen måste visa
nyttan med nya produkter

Niklas Hedberg, chef för nya läkemedel, TLV
4 oktober 2013
17 juni 2013
14 juni 2013

Patienter straffas när myndighet gjort fel

Ingrid Burman och Gunn Franzén Ljung, Handikappförbunden och Parkinsonförbundet
30 maj 2013
24 maj 2013
20 mars 2013