Läkemedelsförmåner

Senaste publiceringar

12 februari
9 februari

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari
20 mars 2015
25 februari 2015

"Ojämlik vård för patienter med ovanlig sjukdom"

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare
11 september 2014

Borgs maktfullkomlighet slår mot patienterna

Anders Lönnberg, Diabetesorganisationen i Sverige
23 oktober 2013
15 oktober 2013

Företagen måste visa
nyttan med nya produkter

Niklas Hedberg, chef för nya läkemedel, TLV
4 oktober 2013
17 juni 2013