Läkemedel

Senaste publiceringar

23 februari

Allvarliga risker med att ge unga antipsykotika

Karin Flyckt , samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
17 februari

Läkemedelsbranschen på väg att överge Europa

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)
12 februari
9 februari

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari
19 januari

Utredningen en eftergift åt arbetsgivarna

Ami Hommel, ordf Svensk Sjuksköterskeförening
19 januari

Läkare mer effektiva med bättre IT

Ove Andersson mfl, ordf Svenska Distriktsläkarföreningen
13 januari

Inte förskrivningsrätt, men en ny sorts receptfritt

Anders Blanck m fl , vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
12 januari
8 januari

Medicin direkt på apoteken kan avlasta vården

Anders Blanck m fl , vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen