Läkemedel

Senaste publiceringar

18 oktober

"Orimligt dyra särläkemedel är oetiskt"

Stefan Back m fl, NT-rådet
10 oktober

Kemikalieinspektionen hör hemma i Göteborg

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
4 oktober

Satsa på att locka EU-myndighet till Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande (S) Malmö
26 september

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
26 augusti

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
16 juni

Staten måste återta kontrollen över läkemedlen

Karin Rågsjö
, vårdpolitisk talesperson (V)
23 februari

Allvarliga risker med att ge unga antipsykotika

Karin Flyckt , samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
17 februari

Läkemedelsbranschen på väg att överge Europa

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)