Läkemedel

Senaste publiceringar

6 juli

Subutex i beroendevården har spelat ut sin roll

Hannu Alho mfl, professor University of Helsinki
26 juni

Innovationer kan lyfta sjukvården

Nicolas Verbeke, Celgene Nordic
8 maj

Apoteken måste få betalt för recepthanteringen

Carina Jansson mfl, Unionen Farmaci & Hälsa
1 april

Så räddas svensk läkemedelsindustri

Malin Parkler, vd Pfizer AB
17 mars

Sjuka får betala för dåligt frihandelsavtal

Roland Spånt, fd chefsekonom TCO
3 mars

"Uppenbara problem i vården av äldre"

Anders Knape, ordförande SKL
25 februari

"Ojämlik vård för patienter med ovanlig sjukdom"

Ingela Fehrman – Ekholm, överläkare
23 februari