Läkemedel

Senaste publiceringar

Igår 05:45

Låt oss dra lärdom av Macchiarini-tragedin

Anna Nilsson Vindefjärd mfl, generalsekreterare Forska!Sverige
26 augusti

Rätt medicin till barn på hvb kräver samordning

Jessika Sona & Leena Berlin Hallrup, medicinskt ansvariga sjuksköterskor
16 juni

Staten måste återta kontrollen över läkemedlen

Karin Rågsjö
, vårdpolitisk talesperson (V)
23 februari

Allvarliga risker med att ge unga antipsykotika

Karin Flyckt , samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen
17 februari

Läkemedelsbranschen på väg att överge Europa

Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)
12 februari
9 februari

Läkemedlen behöver en ordentlig genomlysning

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI
8 februari