Läkarutbildning

Senaste publiceringar

29 april

Läkarstudenter får inte exkluderas på grund av kön

Heidi Stensmyren mfl, Sveriges läkarförbund
16 mars

Uppdaterade läkare borde vara en självklarhet

Stefan Lindgren mfl, Svenska Läkaresällskapet
16 mars

Läkare utan fortbildning fara för patienterna

Karin Båtelson mfl, Sjukhusläkarna
14 januari

"Stäng inte dörren för fattiga utländska studenter"

Gunilla Westergren-Thorson m fl, medicinska fakulteten Lunds universitet
31 oktober 2014

"Sluta slösa med mänskliga resurser"

Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv
30 september 2014
11 augusti 2014

Farligt lämna AT-läkare ensamma 

Emma Spak m fl, ordförande Sylf
8 augusti 2014

Alliansen extrasatsar på fler specialister

Lars Joakim Lundquist (M) m fl, landstingsråd
21 juli 2014

Stockholms allergivård håller på att haverera

Pär Gyllfors m fl, specialist i Allergologi
8 maj 2014

Regeringen måste satsa på att få fram fler geriatriker

Gösta Bucht, Sveriges Pensionärsförbund