Läkarutbildning

Senaste publiceringar

22 juni

”Viktigt med högre utbildning i hela landet”

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
18 juni
10 juni
29 april

Läkarstudenter får inte exkluderas på grund av kön

Heidi Stensmyren mfl, Sveriges läkarförbund
16 mars

Uppdaterade läkare borde vara en självklarhet

Stefan Lindgren mfl, Svenska Läkaresällskapet
16 mars

Läkare utan fortbildning fara för patienterna

Karin Båtelson mfl, Sjukhusläkarna
14 januari

"Stäng inte dörren för fattiga utländska studenter"

Gunilla Westergren-Thorson m fl, medicinska fakulteten Lunds universitet
31 oktober 2014

"Sluta slösa med mänskliga resurser"

Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv
30 september 2014
11 augusti 2014

Farligt lämna AT-läkare ensamma 

Emma Spak m fl, ordförande Sylf