Läkarutbildning

Senaste publiceringar

25 november

Sverige behöver en modern läkarutbildning

Kerstin Nilsson m fl, ordförande Svenska Läkaresällskapet
8 oktober

Tvinga arbetsgivare att ge läkare fortbildning

Ove Andersson & Britt Bergström , Svenska Distriktsläkarföreningen
15 september

Vägen till läkarlegitimation måste moderniseras

Sofia Rydgren Stale m fl, ordf Läkarförbundets Utbildnings- och Forskningsdelegation
22 juni

”Viktigt med högre utbildning i hela landet”

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
18 juni
10 juni
29 april

Läkarstudenter får inte exkluderas på grund av kön

Heidi Stensmyren mfl, Sveriges läkarförbund
16 mars

Uppdaterade läkare borde vara en självklarhet

Stefan Lindgren mfl, Svenska Läkaresällskapet
16 mars

Läkare utan fortbildning fara för patienterna

Karin Båtelson mfl, Sjukhusläkarna
14 januari

"Stäng inte dörren för fattiga utländska studenter"

Gunilla Westergren-Thorson m fl, medicinska fakulteten Lunds universitet