Läkarutbildning

Senaste publiceringar

29 januari

Betyg till läkarstudenter stjälper mer än hjälper

Linus Perlerot mfl , ordförande Sveriges Läkarförbund Student
10 december 2015

Låt forskningen bli en naturlig del av vården

Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) Stockholm
25 november 2015

Sverige behöver en modern läkarutbildning

Kerstin Nilsson m fl, ordförande Svenska Läkaresällskapet
8 oktober 2015

Tvinga arbetsgivare att ge läkare fortbildning

Ove Andersson & Britt Bergström , Svenska Distriktsläkarföreningen
15 september 2015

Vägen till läkarlegitimation måste moderniseras

Sofia Rydgren Stale m fl, ordf Läkarförbundets Utbildnings- och Forskningsdelegation
22 juni 2015

”Viktigt med högre utbildning i hela landet”

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning
18 juni 2015
10 juni 2015
29 april 2015

Läkarstudenter får inte exkluderas på grund av kön

Heidi Stensmyren mfl, Sveriges läkarförbund
16 mars 2015

Uppdaterade läkare borde vara en självklarhet

Stefan Lindgren mfl, Svenska Läkaresällskapet